Съобщение по чл. 34, ал. 3 във връзка с чл. 26 от АПК - публикувано на 23.11.2018 г.