Славееви нощи 2017

ОБЩИНА АЙТОС

49  Г О Д И Н И ФОЛКЛОРНИ  ПРАЗНИЦИ 

"СЛАВЕЕВИ НОЩИ 2017" 

 

     

 

  ПАРК "СЛАВЕЕВА РЕКА" - ГРАД АЙТОС

      9, 10  И 11 ЮНИ 2017 ГОДИНА

 

                    Фолклорните празници  “Славееви нощи” имат за цел да продължат традициите на фолклорната песен, да стимулират интереса и любовта към националното ни музикално-певческо и танцово богатство.

                         Айтоските традиционни празници утвърждават приемствеността между поколенията в усвояването на българския фолклор като изключително важна част от  националната ни култура.

               

              ВАСИЛ ЕДРЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ   

                 КОМИТЕТ

 

Снимки