Славееви нощи 2017- Състав за изворен фолклор
Снимки