СТАРТИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „180 ДНИ EUфория“

И в Айтос стартират дейностите по младежки проект „180 дни EUфория“. Общата цел на проекта е да повиши информираността на младежите за Председателството на България на Съвета на ЕС.

На територията на Община Айтос ще се реализират няколко инициативи, свързани с Председателството на България на Съвета на ЕС. Специфичните цели на проекта са: провеждане на информационна кампания за Председателството, провеждане на обучения за млади хора по теми, свързани с ЕС, Съвета на Европа и Председателството, както и на семинари и дискусии, свързани с изпълнението на европейски политики. Проектът  се реализира на територията на три области - Сливен, Стара Загора и Бургас, целевата група са младежи на възраст от 15 до 29 години. Участието на три области е паралел с "тройката" страни, председателстващи Съвета на ЕС на ротационен принцип.

Продължителността на проекта е шест месеца. 180 дни е продължителността на Председателството, 180 дни е и общата продължителност на проекта. „180 дни EU фория“ е точно предаване на основната цел на проекта – чрез информиране и ангажиране на млади хора да им се придаде чувство за значимост и те да станат част от динамичните събития, които предстоят в страната. Част от дейностите са организиране на семинари за младежите, излъчване на „младежки еврокомисари“, както и организация на събития от младежи в трите областни града и извън тях. Заключителното събитие ще бъде посещение на събитие от официалната програма на Българското Председателство.

Снимки