Строителство и ремонти са акцентите в програмата на кмета за 2019 г.

Вестник "Народен приятел" с въпроси към кмета Васил Едрев за старата и за нова година на Община Айтос

- Г- Едрев, каква беше 2018 г. за Община Айтос?

- Динамична година, по-динамичка от всички останали. Големи проекти, които готвехме от началото на мандата, а някои - и преди това, тръгнаха едновременно през 2018 г. Беше година, в която приключихме, започнахме и спечелихме повече проекти от всички останали години. Убеден съм, че 2019-та ще бъде още по-динамична, тъй като през м.г. подписахме договори за усвояване на европейски средства, и средства, одобрени с решение на МС.

-  Довлен ли сте от изпълнението на целите, които си поставихте?

- Винаги има какво повече да се желае, но съм доволен от изпълнението на три основни приоритетни цели - реалното строителство на Пречиствателната станция за отпадъчни води в Айтос, изпълнението на проекта за парк "Славеева река", и разбира се - финансовата стабилност на Община Айтос. Няма как да не бъда доволен, че получихме европейско и национално финансиране в размер на над 10 млн.лв, за обекти и проекти, които от години чакат ремонти. Радва ме финансовата възможност да ремонтираме ВиК мрежата и не малко улици и тротоари в града и населените места. И не на последно място - доволен съм, че можем да ремонтираме основно старата спортна база и да изграждаме нови спортни комплески и игрища за децата и младите хора. През 2018 г. сложихме само началото. Големите ремонти и строителство предстоят тази пролет. Трябва да продължим да работим и да се надяваме, че всеки следващ ден ще е по-добър от предишния. 

- Какво бихте отговорите на тези, които ще кажат, че проектната динамика е предизборна?

- Всеки има право на мнение. Само ще кажа, че договорът за финансиране на Пречиствателната станция, например, беше подписан през януари  2017-та - точно преди две години. Но, за да да започне реалното строителство на това съоръжение, в което известираме близо 19 млн. лв,  трябваше стриктно да бъдат спазени законови процедури, подготовка, работни планове и т.н. Да не говорим, че проектът за ПСОВ-Айтос се готви от 10 години - един много тежък проект, който съм радостен, че успяхме да доведем до физическо строителство в началото на м. август 2018 г.

С две години се удължи и срокът за изпълнението на проекта за парка, заради обжалвания и бюрократични пречки. Що се отнася до два от най-важните проекти, които ще стартираме през 2019 г. - за ВиК мрежата и ремонта на улиците в града, на обща стойност от близо 8 млн. лв, за тяхното финансиране трябваше да изчакаме отварянето на мерките по ПРСР 2014-2020 г. Така че, това е моят отговор. Иска се търпение, много работа и време до спечелването на един проект, и немалко време и труд - от спечелването до реализирането му. За мен, а надявам се, и за гражданите, които искат промяна, този въпрос не стои на дневен ред. Важното е, че имаме шанса, точно сега, да реализираме проекти, които местната власт не е успяла да реализира в продължение на 30 години след промените. Разчитам на гражданите да ни помагат и в бъдеще, да искат и да настояват за важните според тях проблеми, които не сме успели да решим до сега. 

- Г- Едрев, Община Айтос е финансова стабилна, но многото проекти изискват и повече средства. Как се справяте?

- Да, така е, и това е един от проблемите на общините като цяло. Стремим се към възможно най-много проекти, но пък е нужен немалък финансов ресурс за реализирането им. Затова публично представихме пред гражданите необходимостта от безлихвен заем за Пречиствателната станция от Фонд "ФЛАГ", който ще бъде възстановен след изграждане на съоръжението. Със съфинансирането на останалите проекти се справяме със собствени средства. Предимството на Община Айтос е високата събираемост на местните данъци и такси. Това ни дава възможност да инвестираме собствени средства в ремонти и строителство. Данъците и таксите, които плащат гражданите, се връщат при тях чрез подобрената инфраструктура и с дейности, свързани със социалната, куртурната, спортната сфера и образованието.

- С какъв бюджет ще разполага Община Айтос през 2019 г?

- Бюджетът още не е внесен в Общинския съвет, но беше представен за публично обсъждане. Финансовата рамка тази година е над 22 млн. лв. Пред вид рамката, проектът за бюджет-2019 е добре балансиран. Не е достатъчен, разбира се, за да реализираме всички цели, които си поставяме, и които поставят гражданите. Но съм спокоен, защото имаме добра проектна готовност да кандидатстваме за финансиране през 2019 г. по европейски и национални донорски програми.

- Кои са важните цели, които си поставя Община Айтос през 2019 г.?

- Имаме амбициозна строителна програма, свързана с проектите, за които спечелихме финансиране през 2018 г. и със заложените в бюджета обекти в капиталовата програма - 2019. През миналата година беше осигурено финансирането от ДФ "Земеделие" по проект за реконструкцията и рехабилитацията на основни градски улици, с дължина от близо 6 км. Преди това, обаче, ВИК-Бургас трябва да приключи с подмяната на водопроводите и домовите отклонения на тези улици. Защото, не можем да асфалтираме улиците и да оставим под асфалта 50 и повече годишна водопроводна мрежа. Живот и здраве, започваме мащабен проект за 6 млн. лв за подмяната на ВиК мрежата и в двете най-големи села на Общината - Карагеоргиево и Мъглен, след което ще трябва да положим и асфалт. В този проект са планирани средства и за Чукарка - селото ще бъде включено в деривация Камчия, за да бъде веднъж завинаги решен проблемът с липсата на питейна вода през лятото.

Със собствени средства извършваме основен ремонт на Автогара - Айтос, който ще продължи и през тази година. В капиталовата програма са отделени средства за ремонт на общински пътища и на участъци от общински пътища. Общинските специалисти обиколиха четвъртокласната пътна мрежа и дадоха експертно мнение къде, какво трябва да се ремонтира. Възоснова на тази преценка са заложени ремонтите в капиталовата програма - 2019.

И през миналата, и през тази година, отделяме собствени средства за ремонт на улици в града населените места. През цялата 2019 г. ще продължи и изграждането на Пречиствателната станция в Айтос.

- С Постановление на МС, в края на 2018 г., по бюджета на Община Айтос бяха добавени 2 млн.лв. Кои са проектите, в които ще бъдат инвестирани?

- Да, добрата новина от края на м.г. е, че спечелихме финансиране по проект за основен ремонт на улици в три села - Черна могила, Черноград и Тополица. Над 1,4 млн. лв от тези 2 млн. лв ще инвестираме за разширението и обновяването на Спортна зала "Аетос" в градската градина. Това е, бих го нарекъл, "стратегически" спортен обект, в който спортуват и ще спортуват хиляди деца и млади хора. Имаме готови проекти за благоустрояване на Градската градина и обновяване на Зоопарка, за които, надявам се, да осигурим финансиране през тази година. Ще работим и по втори съвместен порект със Специализираната администрация на провинция Одрин, свързан със закупуване на техника за зелената инфраструктура и екологичното възпитанието на децата. Проектът  е финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество България - Турция. Успоредно с това, вървят социални, културни и образователни проекти. Вече са осигурени средства за целогодишна Общинствена трапезария за топъл обяд на социално слаби семейства. И една от последните добри новини за айтоските граждани, най-вече за младите хора е, че спечелихме финансиране по Иициативата WiFi4EU на Европейския съюз. По тази Инициатива, Общината ще получи ваучер за 15 000 евро, за безплатен достъп до безжичен интернет на обществени места.

- Какво предстои извън проектите?

         - Проектите са много важна част от работата на Община Айтос, но основната дейност на администрацията е свързана с подобряване на административното обслужване, изпълнение на решенията на Общинския съвет, данъчната политика, събираемостта и т.н.. Имаме културен и спортен календар с много и интересни празници, събития, състезания и турнири през новата година.

         Зная, че гражданите се вълнуват, затова ще кажа, че през 2019 г. не се предвижда промяна в размера на такса "битови отпадъци". Що се отнася до измененията в Закона за местните данъци и такси, които влизат в сила от 1 януари 2019 г., Общинският съвет ще приеме Наредба, която да отрази промените, най-съществените ще са свързани с данъка за МПС. Използвам възможността да благодаря на администрацията, която работи добре през 2018 г., макар че винаги има какво още да се желае. Благодаря и на общинските съветници от всички политически сили, за взетите решения през 2018 г., за подкрепата и за доброто взимодействие през тази много динамична година за Община Айтос.

         НП

 

 

 

Снимки