СУ "Христо Ботев" изнася обучението по история в музеите

През м. януари СУ „Христо Ботев“ – Айтос стартира участието си в Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – „Музеите като образователна среда“ за ученици от прогимназиален етап от основното образование. Участието на най-голямото айтоско училище в програмата е продиктувано от желанието на съвременните ученици да работят и учат в различна от училищната среда. А такава среда, за часовете по история и цивилизации са музеите.

Без да се повтаря буквално училищната тематика и методика, образованието в музея допълва и разширява познанията на учениците и кръгозора им. То при всички случаи е свързано с културно-историческото наследство, въздейства и работи за отношение към историята, националната идентичност, културните ценности; помага за изграждането на родова памет и отношение към роден край; възпитава толерантно отношение към различието, независимо дали се отнася за етноси, религии, съсловия или възрасти.

Участниците в проекта ще обогатят познанията си по история и цивилизации – задължителни учебни часове, чрез интерактивно обучение и ще формират траен интерес към историята като наука. „Изнесеното обучение“ в музеи е условие за личностно развитие на учениците, давайки им възможност за проява на творчество и превръщането им в активни участници в учебния процес.

При реализирането на дейностите по проекта, СУ „Христо Ботев“ – Айтос ще разчита на партньорство от страна на Регионален исторически музей, Археологически музей и Етнографски музей – град Бургас. С посещенията в тези музеи, учениците ще постигнат творческа интерпретация на историческите събития, ще обогатят знанията си за отминалите епохи и ще  демонстрират познания и личностна позиция. "Артефакти и духа на времето трябва да видят и да почувстват учениците, а не просто да наизустяват написаното в учебниците", категорични са преподавателите по история в СУ "Христо Ботев" - Айтос

Снимки