УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНА АЙТОС

ОФИЦИАЛНО! Със заповед №РД-01-03 от 14. 01. 2019 г. на Директора на РЗИ-Бургас се въвеждат противоепидемични мерки на територията на област Бургас срещу разпространението на грипа във всичките му разновидности. Считано от 15.01. 2019 г. се обявява грипна епидемия на територията на област Бургас. Преустановяват се учебните занятия във всички училища на територията на област Бургас за периода 15.01. 2019 г. - 18.01. 2019 г., включително. Преустановяват се консултациите на здрави бременни жени и деца, както и всички профилактични прегледи и имунизации. Въвежда се стриктен ежедневен филтър в детските заведения, като откритите болни деца не се приемат.
ГРИПНА ВАКАНЦИЯ ОТ 15 ДО 18 ЯНУАРИ 2019 Г. Е ОБЯВЕНА ЗА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС! УЧЕНИЦИТЕ НЯМА ДА ПОСЕЩАВАТ УЧИЛИЩЕ ОТ УТРЕ / 15.01/ ДО ПЕТЪК /18.01./ ВКЛЮЧИТЕЛНО!

Снимки