ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

 Община Айтос УВЕДОМЯВА гражданите, че поради годишно приключване касите на отдел ”Местни данъци и такси”  ще работят с граждани до 14ч. на 28.12.2017г. 
Отдел ”Местни данъци и такси” няма да работи с граждани на 29.12.2017г.