ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос приканва всички интернет доставчици и доставчици на кабелна телевизия да приведат в нормален вид кабелите си по улица „Димитър Зехирев” в град Айтос.

В срок до 1 февруари 2019 г., включително, провисналите кабели трябва да бъдат изпънати, тъй като предстои залесяване с нови улични декоративни дръвчета. Провисналите кабели биха възпрепятствали засаждането на дръвчетата и биха създали проблеми в бъдеще.

Снимки