ВАЖНО ЗА ПЧЕЛАРИТЕ!

ОБЩИНА АЙТОС

Съобщение

 

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

1. На 21.04, 22.04 и 23.04.2019г. от 18:00 до 10:00 часа „Агродар България“ ЕООД ще извърши третиране на пшеница, ечемик и овес на 450 дка в м.Улуклий, землище с.Караново, 1300 дка в местностите „Боаза 1 и 2, Шипките, Летището, землище с.Малка поляна, 1400дка в местностите Азмака1, Комнята, Азмака2, землище с.Съдиево, 780 дка в м. Меселим дере, землище гр.Айтос, 420дка в м.Българовски сърт П, землище гр.Айтос с препаратите Приаксор, Диамант макс, Биатлон 4Д  и листен тор Фитоефект.

3. На 24.04, 25.04. и 26.04.2019г. от 18:00 до 10:00 часа ЗП Валентин Николов Георгиев ще извърши третиране на посеви от пшеница на 385 дка в м. Българовски сърт П, землище гр.Айтос и 850дка в м. Карапелит, землище гр.Айтос с препарат Приаксор и листен тор Фитоефект.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.

 

 

 

Снимки