ВАЖНО ЗА ПЧЕЛАРИТЕ!

Съобщение

 

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Община Айтос уведомява гражданите,че на 01.05 и 02.05.2019г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ„Единство“ ще извърши третиране с наземна техника на 470 дка пшеница, в м. „Стамбол сърта“, землище гр.Айтос с препаратите Приаксор, Протеус и Шегеки.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.

Снимки