ВАЖНО ЗА ПЧЕЛАРИТЕ!

ОБЩИНА АЙТОС

Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

1. На 18.05, 19.05 и 20.05.2019г. от 18:00 до 10:00 часа „Агродар България“ ЕООД ще извърши третиране на 1500 дка  слънчоглед в м. „Карапелит”, землище гр.Айтос с препарат Ретенго  20 ЕК и листен тор Фитоефект.

2. На 18.05, 19.05. и 20.05.2019г. от 18:00 до 10:00 часа ЗП Валентин Николов Георгиев ще извърши третиране на 800дка слънчоглед в м. „Карапелит“, землище гр.Айтос, землище гр.Айтос с препарат Ретенго 20 ЕК и листен тор Фитоефект.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.

 

 

Снимки