Военно-историческа реконструкция на битката за Страцин - 25 октомври 1944 г. на Клуб "Братя по оръжие" край немския бункер до с. Съдиево
Снимки