Заместник председател

                         Светлана Желева Попова

           Заместник председател на Общински съвет - Айтос

                         Мандат 2015 -2019 година

   Родена е на 31.08.1975 г. в град Бургас. Живее в град Айтос.

   Завършила е висше образование в Университет „Проф. д-р Асен Златаров"

- град Бургас, специалност "Здравен мениджмънт". Работила е като медицинска сестра в с. Руен.

   В момента работи като Старша медицинска сестра в "МБАЛ" ЕООД - град Айтос.

   За първи мандат е общински съветник, избрана от листата на ПП БСП.