• Айтос
  • Общината
ЧИТАЛИЩНА ИЗЛОЖБА ПРЕДСТАВЯ ИСТОРИЯТА НА КАМЕНОДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ В АЙТОС
Преди Димитровден
ПРЕБРОЯВАНЕ 2021
ОБЩИНАТА НАБИРА ПРЕБРОИТЕЛИ
Община Айтос организира кампания на 27 октомври!
ЗА СЪБИРАНЕ ОТ ДОМАКИНСТВАТА НА НЕПОТРЕБНИ И ОПАСНИ ЗА ЗДРАВЕТО МАТЕРИАЛИ
Заповед № РД-01-603/13.10.2020 г.
на Министъра на здравеопазването
Заповед на министъра на здравеопазването
№РД-01-604/ 13.10.2020 г.
УНИКАЛЕН ШАНС ЗА АЙТОЗЛИИ И ДЕЦАТА НА АЙТОС ДА УЧАТ ИСПАНСКИ - НАЙ-ГОВОРЕНИЯ ЕЗИК В СВЕТА
Петя Кирилова и Антонио Перез - преподаватели на "ESTREYA" Българо-Испански Културен Център: За възможностите и за ползите да научиш най-говорения език в света!
МИГ-АЙТОС продължава своята проактивна информационна кампания
ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕНЕ НА СТРАТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 год.
МИГ-АЙТОС ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ И МЕСТНИ ЛИДЕРИ
Одобрените от МИГ-Айтос проекти се проверяват и контролират от ДФ „Земеделие“
Заповед на Министъра на здрвеопазването
за удължаване на срока на извънредната епидемична обстановка в РБ
В Центъра има специалист- невролог, който приема пациенти в кабинет №16 на І етаж, всеки ден от 8.00 до 14.00 часа.
ДО ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ!
Срещата в София ще е на 6 февруари 2015 година!
Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "Местни данъци и такси" при Община Айтос, ул."Алеко Богориди" № 2, ет. 5, стая № 3 от 08:30 до 17:00 часа, за получаване на съобщение по чл.103, ал.1 от ДОПК във връзка с отстраняване на несъответствия в подадена по чл.14 от ЗМДТ декларация.
Разкрита е процедура по обявяване на войнишки длъжности
Информация във връзка с проект "Енергийно обследване на българските домове"
Община Айтос се присъединява към кампанията за опазване на българската гора и природа на Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите.