• Айтос
  • Общината
ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРИ
Подайте сигнал на телефон 112.
Национален младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“
Конкурсът е свързан с подготовката на общините за промяна в механизма за формиране на такса „битови отпадъци“
РЕМОНТИРАХА ОСНОВНО ОЩЕ ДВЕ ГРАДСКИ УЛИЦИ
С безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос
Общината с грижа за най-малките - Първо "Ателие за деца"
ПО ПРОЕКТ "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНА АЙТОС“
РОТАРИ И МЕСТНАТА ВЛАСТ – ПАРТНЬОРСТВО В ПОЛЗА НА ОБЩНОСТТА
ДГ Маргарита Богданова се срещна с кмета и айтоските ротарианци
РОТАРИ И МЕСТНАТА ВЛАСТ – ПАРТНЬОРСТВО В ПОЛЗА НА ОБЩНОСТТА
ДГ Маргарита Богданова се срещна с кмета и айтоските ротарианци
ОТКРИХА НОВИЯТ ПЛУВЕН КОМПЛЕКС „АКВА ДРИЙМ“ В АЙТОС
Има очаквания и за нов спортен клуб – по плувни дисциплини
НЯМА ЛЕТЕН ОТДИХ ЗА АЙТОСКИТЕ БОРЦИ – НЕ ПРОПУСКАТ СЪСТЕЗАНИЕ
МОМИЧЕТАТА ДЕБЮТИРАХА НА ТУРНИР ЗА НАРОДНИ БОРБИ В ИСПЕРИХ
Семейство като сработен научен колектив от експерти доказва как се управлява максимално добре едно успешно земеделско стопанство
Големият син на земеделската фамилия инж. Никола Николов разбива клишетата за традиционно земеделие с интелект, научни знания и с широки IT умения.
ДЕБАТЪТ ЗА „АВИЦЕНА“ – ПЕЧАЛБА ИЛИ СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ?!
Съветът прие отчета на управителя Младен Иванов на „второ четене“
Община Айтос съобщава на Гюлбахар Байрям Хасан и Хюсни Исмаил Хасан от с. Карагеоргиево, община Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Община Айтос съобщава на Джемина Кадир Рамаданова, Рамис Кадиров Рашидов, Ани Кирова Русева и Рафет Кадир Рашид от гр. Айтос, че със заповед № РД-08-58/25.01.2018 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП- ПРЗ (План за регулация и застрояване) за УПИ VІ-3570 и ХІІ-3570, кв. 190 по плана на гр. Айтос.
Община Айтос съобщава Иринка Петрова Славова от гр.Бургас, че...
Уведомление за инвестиционно намерение от Златина Георгиева Чилева...
Уведомление за инвестиционно намерение от Йорданка Тодорова Тодорова...
Община Айтос съобщава на Вяра Иванова Димова от гр. Варна, че ...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда от Севгюл Ниази Ибрям