• Айтос
  • Общината
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР,
СЪВЕТЪТ ЗАСЕДАВА НА 30.03.2023 Г.
ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ ДНЕВЕН РЕД
Министър Пулев: Почти 100 фирми от Oбласт Бургас ще получат средства от Плана за възстановяване и устойчивост
ПРЕСЦЕНТЪР Министерство на иновациите и растежа <
ПЪРВА КОПКА НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА АЙТОС
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЖИЛИЩЕН КВАРТАЛ НА ГРАД АЙТОС
ОБЩИНА АЙТОС СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА СЕДМИЦАТА НА ИНФОРМИРАНОСТТА ЗА МОЗЪКА
От 13 до 19 март в Европа се отбелязва Седмицата на информираността за мозъка.
ОБЩИНАТА КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪРВИЯ В ИСТОРИЯТА НА АЙТОС МОДЕРЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР
По процедура „Изграждане на младежки центрове", по Националния план за възстановяване и устойчивост
ОБЩИНСКИ ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК „ОТ ЦВЕТНИЦА – ДО ГЕРГЬОВДЕН 2023”
Статут и заявка за участие в конкурсите
Общината готви проект за строителството на нов Дом за стари хора
Старата сграда не може да се приспособи към заложените нови стандарти
145 ГОДИНИ СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Кметът получи одобрението на Съвета за нов проект
За финансиране на строителство на нов Дом за стари хора в Айтос
Исуф Ахмед Юсмен от гр.Айтос уведомява заинтересованото население, по чл. 62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите, че има следното предложение:...
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година
Община Айтос уведомява всички граждани, че от 26.11.2016г (събота) Община Бургас, със своя Заповед № 3282/15.11.2016г. въвежда в експлоатация нова транспортна схема, както следва:...
Община Айтос в качеството си на партньор на Агенцията по социално подпомагане по проект „Приеми ме 2015” ОПРЧР 2014-2020г. информира своите жители, че...
Община Айтос удължава срока за набиране на кандидати във връзка с изпълнение на Проект „Интегрирани услуги за ранно детско развитие на деца до 7 години и техните семейства от община Айтос”...
Община Айтос съобщава на Димитър Петров Статев от с. Кошарица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ...
Уведомление за инвестиционно предложение от Реджеб Шабан Реджеб от гр.Айтос
Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ„Генгер- Георгиев- Тодор Георгиев”, гр.Карнобат...
Уведомление за инвестиционно предложение от „ДРИЙМ РЕЛАКС СЕЙНТ ДЖОРДЖ”ЕООД, гр.Айтос
Уведомление за инвестиционно предложение от „999- ЕКОЕНЕРДЖИ”ЕООД, с.Катуница...