• Айтос
  • Общината
Удължават до 30 юни 2023 г срокът за прием на документи за записване на деца в новата детска градина в град Айтос
Важно съобщение
ДЕТСКИ РИБОЛОВЕН ТУРНИР ЗА ПЪРВИ ЮНИ В АЙТОС
Организатор на традиционното състезание е Сзружение ЛРД "Сокол" - Айтос
Обработка срещу кърлежи и влечуги
на 30 и 31 май 2023 г.
ТЕКАТ УСИЛЕНИ РЕМОНТИ В ЕМИРОВСКИЯ КВАРТАЛ
Обновяват улици, изграждат нови паркинги и осветление, ВиК се зае с подмяна на домовите отклонения
СКЛЮЧЕНИ СА ТРИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДОГОВОРА
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Разяснителни кампании „СПРИ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ – НАУЧИ КАК“ и „ПАЗИ РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАР“.
Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - град Айтос
Честит празник на словото, знанието и духовността!
Празнично обръщение на кмета Васил Едрев към гражданите на община Айтос
Общинският съвет ще заседава на 30 май
Вижте предварителния дневен ред
Празничен концерт послучай 24 май в ОУ “Св. св. Кирил и Методий” с. Карагеоргиево
Училищната общност на ОУ “Св. св. Кирил и Методий” с. Карагеоргиево празнува Денят на българската азбука, просвета и култура отбелязаха тържесттвено в село Карагеоргиево. Празникът започна под звуците на химна и с приветствие от дире
Уведомление за инвестиционно предложение от Реджеб Шабан Реджеб от гр.Айтос
Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ„Генгер- Георгиев- Тодор Георгиев”, гр.Карнобат...
Уведомление за инвестиционно предложение от „ДРИЙМ РЕЛАКС СЕЙНТ ДЖОРДЖ”ЕООД, гр.Айтос
Уведомление за инвестиционно предложение от „999- ЕКОЕНЕРДЖИ”ЕООД, с.Катуница...
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас - Фаза 2”...
„БИО ЛАВЕНТЕЛ” ООД с управител Борислав Иванов Калчев уведомява заинтересованото население, по чл. 62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите, че има следното предложение:...
„Шмидт-ФИНАНС-2002”ЕООД уведомява заинтересованото население, по чл. 62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите, че има следното предложение:...
„Ден” ООД с управител Даниела Христова Петрова уведомява заинтересованото население, по чл. 62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите, че има следното предложение:...
Община Айтос съобщава на Митко Янков Иванов, Василка Янкова Янкова и Янко Иванов Янков от гр. Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, чe...
Община Айтос съобщава на Божанка Сашкова Антушева от гр. Бургас на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ...