• Айтос
  • Общината
120 Ботевци в партиотичен проект - „Една армия, една дружина, един град”
Ученици и ръководители презентираха проекта пред кмета Васил Едрев и екипа му
Търси се художник #Светулка, за да превърне детското отделение – Айтос в приказен свят
МБАЛ Айтос ЕООД кандидатства и получи одобрение да е сред първите детски отделения #Светулки.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 30 НОЕМВРИ ПРИСЪСТВЕНО
ВИЖТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО
Д-р Феим Мурад за предизвикателството да си тет-а-тет със заразата, ежедневно
За работата на МЦ І ЕООД - Айтос в условията на четвъртата COVID вълна
ЗА ЗАЩИТЕНА И ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА!
КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОТРАБОТЕНИ МАСЛА.
Кампания за разделно събиране на излезли от употреба гуми от домакинствата
Организира Община Айтос
МИНИСТРИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГЛАМЕНТИРАХА ТЕСТВАНЕТО В УЧИЛИЩЕ
Актуализирани Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата
Информация за получаването на изборните книжа и материали на 13.11.2021 г./събота/
ДО УЧАСТНИЦИТЕ В СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ
Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "Местни данъци и такси" при Община Айтос, ул."Алеко Богориди" № 2, ет. 5, стая № 3 от 08:30 до 17:00 часа, за получаване на съобщение по чл.103, ал.1 от ДОПК във връзка с отстраняване на несъответствия в подадена по чл.14 от ЗМДТ декларация.
Разкрита е процедура по обявяване на войнишки длъжности
Информация във връзка с проект "Енергийно обследване на българските домове"
Община Айтос се присъединява към кампанията за опазване на българската гора и природа на Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите.
ВАЖНО за лицата с трайни увреждания на територията на Общината, които получават месечна добавка за социална интеграция по чл.42 от ЗИХУ и чиито експертни решения на ТЕЛК/ НЕЛК са с пожизнен срок на действие
От ЗП Катерина Димитрова Кабакова – гр.Бургас, ж.к. „Лазур” бл.41, вх.3, ет.3
Във връзка с изпълнение на проект «Интегрирани услуги за социално включване на деца до 7 години и техните семейства от община Айтос"...