• Айтос
  • Общината
Училищните директори ще имат достъп до регистър на наркоразпространителите
СЪОБЩАВА ПРЕССЛУЖБАТА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Мариана Димова – Зам.кмет на Община Айтос изпълнява правомощията на Кмет на Община Айтос
Съгласно Заповед № РД-08-749/25.09.2023 г, на Кмета на Община Айтос
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ Е ВЗЕЛ 643 РЕШЕНИЯ ОТ НАЧАЛОТО НА МАНДАТА ДО АВГУСТ 2023 Г.
С добра работа през мандата се поздрави Съветът на последното си заседание .
ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ-АЙТОС ЗА "ВОДЕНО ОТ ОБЩОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ"
Сключени са 21 административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по всички мерки на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, на обща стойност 3 602 201,11 лв.
Кметовете на град Айтос в периода от 1878 г. до 1943 г.
Време е да си спомним за тези забравени общественици
14 партии, национални и местни коалиции и инициативни комитети са регистрирани за участие в местните избори в Община Айтос
От 19 септември започна регистрацията на кандидатските листи за кметове на кметства, кметове на общини и общински съветници. Срокът е 26 септември до 17 часа.
С водосвет, тържествен ритуал и празник на детските градини откриха ДГ "Слънце" в Айтос
Поздрав на кмета Васил Едрев към общността на новооткритата детска градина
ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН И УСПЕШНА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА!
НА ДОБЪР ЧАС!
Уведомление за инвестиционно предложение от „999- ЕКОЕНЕРДЖИ”ЕООД, с.Катуница...
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас - Фаза 2”...
„БИО ЛАВЕНТЕЛ” ООД с управител Борислав Иванов Калчев уведомява заинтересованото население, по чл. 62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите, че има следното предложение:...
„Шмидт-ФИНАНС-2002”ЕООД уведомява заинтересованото население, по чл. 62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите, че има следното предложение:...
„Ден” ООД с управител Даниела Христова Петрова уведомява заинтересованото население, по чл. 62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите, че има следното предложение:...
Община Айтос съобщава на Митко Янков Иванов, Василка Янкова Янкова и Янко Иванов Янков от гр. Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, чe...
Община Айтос съобщава на Божанка Сашкова Антушева от гр. Бургас на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ...
Община Айтос съобщава на Ангел Апостолов Христов, Филиз Тюрхан Шефик и Весела Георгиева Василева от гр. Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ...
Със заповед №РД-08-828/05.10.2016 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПРЗ за УПИ III-535 в кв.148, гр.Айтос, Община Айтос...
ЗКПУ „Мъглен” и „Нива” ООД уведомява заинтересованото население, по чл. 62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите, че има следното предложение:...