• Айтос
  • Общината
СИЛНИ СМЕ, ЗАЩОТО СМЕ СПЛОТЕНИ!
ЛОВНОТО СДРУЖЕНИЕ ОТПРАЗНУВА 130 ГОДИНИ
ТРАДИЦИЯТА „СЛАВЕЕВИ НОЩИ”
Щрихи от една 54-годишна история
ИЗЛОЖБА АКВАРЕЛ "ЕТНОГРАФСКИ ЕТЮДИ" НА НАДЕЖДА КУТЕВА ОТКРИХА В ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКС "ГЕНГЕР" В АЙТОС
За първи път се показва рисунка с туш на Филип Кутев, ценна част от семейната колекция
Само за две години мъжкият отбор на БК "Вихър" се нареди сред фаворитите на ББЛ
Кметът Васил Едрев получи Купата от първия голям успех на мъжкия баскетбол
Удължават до 30 юни 2023 г срокът за прием на документи за записване на деца в новата детска градина в град Айтос
Важно съобщение
ДЕТСКИ РИБОЛОВЕН ТУРНИР ЗА ПЪРВИ ЮНИ В АЙТОС
Организатор на традиционното състезание е Сзружение ЛРД "Сокол" - Айтос
Обработка срещу кърлежи и влечуги
на 30 и 31 май 2023 г.
ТЕКАТ УСИЛЕНИ РЕМОНТИ В ЕМИРОВСКИЯ КВАРТАЛ
Обновяват улици, изграждат нови паркинги и осветление, ВиК се зае с подмяна на домовите отклонения
СКЛЮЧЕНИ СА ТРИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДОГОВОРА
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Община Айтос съобщава на Шериф Хасан Ереджеб от гр.Бургас, Община Бургас...
В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомяваме, че ще се проведат РЗ мероприятия, както следва:
Община Айтос уведомява заинтересованото население, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното си намерение да изработи ПУП...
В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне...
Уведомление за инвестиционно предложение от Атанас Кузманов Кузманов...
Община Айтос съобщава на Фатме Сейдали Ахмед от с. Пещерско, община Айтос...
Община Айтос съобщава на Рафет Кадир Рашид от гр. Айтос...
В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне...
Община Айтос съобщава на Данчо Георгиев Желязков и Йълдъз Бейсим Ченгел от гр. Бургас, че...
На основание чл. 93, ал. 4, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр. 3/2006 г., посл. доп. бр. 94 от 2012 г. в сила от 30.11.2012 г.)