• Айтос
  • Общината
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, Община Айтос съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АЙТОС (ОУПОА), ОРГАНИЗИРА провеждането на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на предварителен проект на ОУП на Община Айтос.
Одрин с покана към Айтос за трансгранични проекти
Губернаторът на Узункьопрю Кемал Йълдъз на работна среща в Община Айтос
Кметът връчи на Неделя Чолакова наградата от 500 лв
Дамата благодари на дарителите за жеста към Айтос
Читалищен АРТ СПЕКТЪР събра картини на четирима айтоски художници
Основни автори в експозицията са Димитрина Желева и Мерилин Атанасова
БСП и ДПС взеха Зам. шефските постове в Съвета
Светлана Попова и Турхан Байрям са Заместник председателите на ОбС - Айтос
„Алмар Сийфуд” АД инвестира 5 000 000 евро в завод за филетирана сьомга в Айтос
Инвеститорът поиска път до терените, на които ще строи
Представяне и дискусия по двата проекта-финалисти
в конкурса за финансиране на гражданска проектна идея "Демокрация в действие Айтос 2015"
Публичен жребий определи при кого отива паричната награда по дарителския проект
Таня Хагеман натисна бутона в присъствието на кмета Васил Едрев и инициативните комитети
Таня Хагеман: Исках да повдигна духа и самочувствието на моите съграждани!
Разговор с Таня Донкова - Хагеман, представител на дарителите по проект "Демокрация в действие Айтос 2015"
Общинска служба земеделие - Айтос...
Проектът на изготвената Общинска програма за управление на отпадъците на Община Айтос ще бъде публикуван на интернет страницата за срок от 1 месец, за обсъждане със заинтересованите страни.
На вниманието на всички небитови клиенти, които в настоящия момент, все още са клиенти на регулярния пазар на електроенергия
Уведомление за инвестиционно предложение от „БРИГ“ ЕООД по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Непотърсено писмо до "Уилсън Роудс" ООД относно премахване на опасна сграда в с. Пещерско...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 03.07.2020г. и 06.07.2020г. ще се извърши пръскане в жилищната зона на гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда – I поколение.
Проект на Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Айтос
Съобщение до Христо Илиянов Димов и Чигдем Димова...