• Айтос
  • Общината
Късметът споходи пенсионерката Неделя Чолакова
76-годишната дама ще получи първата награда от 500 лв по проект "Демокрация в действие"
Общинска администрация - Айтос
ГЛАСУВАМЕ ДО 9 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО!
Мобилни служители на ДБТ ежемесечно в селата от догодина
Общината и Дирекцията със споразумение в интерес на безработните
ОБЩИНА АЙТОС
ОБЯВЯВА публично обсъждане на Проекта за бюджет на Общината за 2016 година.
Айтозлии с интерес към европейските програми, финансирани директно от Брюксел
Сдружение "Обединени Бизнес Клубове"откри нови възможности за предприемчивите
MINI MONDIAL на училищното игрище в Тополица
Трети Регионален футболен турнир за ученици организира ОУ "Светлина" с. Тополица в петък, на 13 ноември, на своето си футболно игрище, изградено с доброволен труд преди три години. Традиционно, турнирът се проведе под патронажа на кмета на
КОНКУРС „МОЯТА КОЛЕДНА КАРТИЧКА ”
ОБЯВЯВА НЧ ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1869” - АЙТОС
Руското подворие дари 37-килограмова камбана за айтоския храм "Св. Йоан Кръстител"
Изработена е във Воронеж от специална сплав и има уникален звън
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА МЕСТНИЯ ПАРЛАМЕНТ НА 20 НОЕМВРИ 2015 Г., ОТ 9.30 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА АЙТОС
Общинска служба земеделие - Айтос...
Проектът на изготвената Общинска програма за управление на отпадъците на Община Айтос ще бъде публикуван на интернет страницата за срок от 1 месец, за обсъждане със заинтересованите страни.
На вниманието на всички небитови клиенти, които в настоящия момент, все още са клиенти на регулярния пазар на електроенергия
Уведомление за инвестиционно предложение от „БРИГ“ ЕООД по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Непотърсено писмо до "Уилсън Роудс" ООД относно премахване на опасна сграда в с. Пещерско...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 03.07.2020г. и 06.07.2020г. ще се извърши пръскане в жилищната зона на гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда – I поколение.
Проект на Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Айтос
Съобщение до Христо Илиянов Димов и Чигдем Димова...