• Айтос
  • Общината
На 16 ноември ще се тегли жребия за първата награда от 500 лв по проект "Демокрация в действие Айтос 2015"
По този повод в Айтос ще гостува инициаторът на дарителския проект Таня Хагеман
ОТ 9.11 ДО 9.12. 2015 Г. - ВТОРИ ТУР НА КОНКУРСА ПО ПРОЕКТ "ДЕМОКРАЦИЯ В ДЕЙСТВИЕ АЙТОС 2015"
ГЛАСУВАМЕ ЗА ДВЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СЪБРАЛИ НАЙ-ГОЛЯМ БРОЙ ГЛАСОВЕ
Обръщение на Кмета на Община Айтос ВАСИЛ ЕДРЕВ
на тържественото заседание на старта на мандат 2015-2019 г.
Обръщение на Красимир Енчев - Председател на Общински съвет - Айтос
при встъпването му в длъжност на 5 ноември 2015 г.
КМЕТЪТ ВАСИЛ ЕДРЕВ И СЪВЕТНИЦИТЕ ПОЛОЖИХА КЛЕТВА
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ БЕШЕ ИЗБРАН КРАСИМИР ЕНЧЕВ ОТ ПП ГЕРБ
Васил Едрев е кметът със 75.22% доверие - клетвата е на 5.11.2015 г.
На балотажа в неделя, на 1 ноември, опонентът му от ДПС Севим Али събра 24.78% от гласовете
В новия Общински съвет само пет партии
ДПС с 12 съветници, с 4 повече. ГЕРБ с 9 съветници, при досегашните 4.
ДА ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!
НА 1 НОЕМВРИ В 10.00 ЧАСА
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, АЙТОС!
Хyбaви eмoции и дoбpo нacтpoeниe!
На основание чл.62, ал.1 от закона за водите, директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район" обявява инициативата на Община Айтос за продължаване и изменение на разрешително №23140035/17.09.2014 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води
Проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на община Айтос
Заповед забрана на паша на селскостопански животни в следните горски територии...
Уведомление за инвестиционно предложение от „Дружество по закона за задълженията и договорите „Иновации“
Относно инвестиционно предложение "Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в УПИ II – 3097, кв. 61 по плана на гр.Айтос, община Айтос", с възложител „Металс Варна“ ЕООД...
Съобщение за наемателите на общински нежилищни имоти
Относно инвестиционно предложение "Изграждане на складова база и офиси в имоти с идентификатори 276002 и 276001, местност „Хаджи бекир“, гр.Айтос, община Айтос, с възложител "Макстон груп" ЕООД
Относно инвестиционно предложение "Изграждане на ферма за пилета в поземлен имот с идентификатор 00151.467.5, местност „Стамбол Сърта“, в землище на гр.Айтос, община Айтос", с възложител ЕТ „Дивекс -2“.