• Айтос
  • Общината
Сбогом на дупките - ремонтите са в ход!
Общината подхвана ремонти на уличните, тротоарните настилки и пътищата към селата. Дупките в града са маркирани.
За първи път от изграждането му през 1961 г., укрепиха стената на язовир "Парка"
Три поколения трактористи свързват Теневия род с язовира
Юлските решения на Общинския съвет
Община Айтос дарява сградата на новостроящата се църква "Св. Йоан Кръстител" на храм "Св. Димитър"
Съветът даде карт бланш на кмета за реновиране на Спешната помощ
Финансирането е по инвестиционен проект на МЗ
Затворници чистят Съдиевска, Айтоска и Славеева река
Лишените от свобода работят с мерак, облекчават наказанието си
Подписаха договорите за обследване на пет сгради в Айтос
Ще ги санират безвъзмездно по националната програма за енергийна ефективност
Повече от три часа гасиха пожар край Айтос, тръгнал от запалени гуми на сметището
Бързата реакция и добрата организация ограничиха щетите от огъня в най-горещия ден от годината
Детската градина в с. Караново реновирана с доброволен труд на американски и български военослужещи
Откриването ще е на 30 юли 2015 г, четвъртък, от 13.30 часа, в двора на детската градина в с. Караново
Съобщение
До живущите на улица „Макариополска” №7.
Подразделение на Националната гвардия на щата Тенеси-САЩ реновира детската градина в Караново
Лично ген.-майор Макс Хейстън - Началник на Националната гвардия посети селото преди старта на ремонтите
Покана за формиране на СИК
На основание чл.62, ал.1 от закона за водите, директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район" обявява инициативата на Община Айтос за продължаване и изменение на разрешително №23140035/17.09.2014 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води
Проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на община Айтос
Заповед забрана на паша на селскостопански животни в следните горски територии...
Уведомление за инвестиционно предложение от „Дружество по закона за задълженията и договорите „Иновации“
Относно инвестиционно предложение "Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в УПИ II – 3097, кв. 61 по плана на гр.Айтос, община Айтос", с възложител „Металс Варна“ ЕООД...
Съобщение за наемателите на общински нежилищни имоти
Относно инвестиционно предложение "Изграждане на складова база и офиси в имоти с идентификатори 276002 и 276001, местност „Хаджи бекир“, гр.Айтос, община Айтос, с възложител "Макстон груп" ЕООД