• Айтос
  • Общината
За първи път от изграждането му през 1961 г., укрепиха стената на язовир "Парка"
Три поколения трактористи свързват Теневия род с язовира
Юлските решения на Общинския съвет
Община Айтос дарява сградата на новостроящата се църква "Св. Йоан Кръстител" на храм "Св. Димитър"
Съветът даде карт бланш на кмета за реновиране на Спешната помощ
Финансирането е по инвестиционен проект на МЗ
Затворници чистят Съдиевска, Айтоска и Славеева река
Лишените от свобода работят с мерак, облекчават наказанието си
Подписаха договорите за обследване на пет сгради в Айтос
Ще ги санират безвъзмездно по националната програма за енергийна ефективност
Повече от три часа гасиха пожар край Айтос, тръгнал от запалени гуми на сметището
Бързата реакция и добрата организация ограничиха щетите от огъня в най-горещия ден от годината
Детската градина в с. Караново реновирана с доброволен труд на американски и български военослужещи
Откриването ще е на 30 юли 2015 г, четвъртък, от 13.30 часа, в двора на детската градина в с. Караново
Съобщение
До живущите на улица „Макариополска” №7.
Подразделение на Националната гвардия на щата Тенеси-САЩ реновира детската градина в Караново
Лично ген.-майор Макс Хейстън - Началник на Националната гвардия посети селото преди старта на ремонтите
Градът на орлите се гордее с младите огнеборци и спасители от МПО „Орел-160“
Хронология на най-успешното българско участие в Беларус.
Обявявам уведомление за инвестиционно предложение по смисъла на чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - НУРИОВОС за:...
Съгласно чл.15 , т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП) обявявам Решение № БС-15-ЕО/ 01.02.2023 г. на директора на РИОСВ - Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на...
Съгласно чл.15 , т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП) обявявам Решение № БС-13-ЕО/ 30.01.2023 г. на директора на РИОСВ - Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на...
Община Айтос съобщава на Юмихан Мустафа и Стоян Ангелов от гр. Айтос, че...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда: „Реконструкция на съществуващ стопански двор в кравеферма млечно направление и водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземане - каптиран естествен извор в имот 56438.154.1 по КК на с. Пирне, община Айтос" с възложител : „Хелиос Милк“ ЕООД.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Община Айтос уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК