• Айтос
  • Общината
Приемна на Комисията за защита от дискриминация на 8 януари
От 10.30 ч. до 11.30 часа в зала 12 на Отдел „Култура, образование, вероизповедание, здравеопазване и спорт”
БОГОЯВЛЕНСКИЯТ ПРАЗНИК ТАЗИ ГОДИНА БЕШЕ В ПАРКА
ИВАН МИНЧЕВ ИЗВАДИ КРЪСТА САМО ЗА МИНУТА
ПОКАНА КЪМ АЙТОЗЛИИ ЗА БОГОЯВЛЕНСКИ ПРАЗНИК НА 6 ЯНУАРИ
За първи път църковната служба за Йордановден ще бъде в храм "Св. Йоан Кръстител" в парка
Снежни навявания затвориха пътищата към 11 населени места
Не тръгвайте на път ако не е крайно наложително
Повече късмет и радост във всеки айтоски дом!
Празнично обръщение на Кмета Васил Едрев към гражданите на община Айтос
Коледна магия в Читалището
Зрителите отнесоха топлината на празника, искрената вяра в доброто и надежда за една по-добра нова година.
ПОКАНА за участие в ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”
Проект "Демокрация в действие Айтос 2015"
ЗАРАДВА ПРЕДКОЛЕДНО КОСТАДИНКА НИКОЛОВА
Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Айтос
СЪОБЩЕНИЕ
Заповед относно отмяна на режим на питейната вода в с. Раклиново, община Айтос.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Предложенията и становищата следва да се представят в деловодството на община Айтос в Центъра за административно обслужване на адрес: гр.Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3 или на следния имейл адрес: [email protected]
Община Айтос съобщава на Йордан Тодоров, Цанка Джамбазова от гр. Айтос и на Айшегюл Халил от гр. Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Айтюл А. Йълмаз, че...
Обява за среща за обществено обсъждане
Уведомление от Община Айтос по по чл. 4 , ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: „Основен ремонт на улици в гр.Айтос - Подобект 1. от о.т. 39 до о.т. 38-ул. „Чудни скали“ и Подобект 2. от о.т. 52 до о.т. 2053“- улица между улици „Ради Боруков“ и „Чудни скали“...
Община Айтос уведомява Севдалин Митков, че...