• Айтос
  • Общината
Три нови обекта в капиталната програма на Община Айтос
380 хил. лв ще бъдат инвестирани според исканията на гражданите
В Дрянковец откриха ремонтирани обекти с курбан
Кметицата Севие Пехливанова сложи началото на нова традиция
Малките на "Орел" и три бургаски клуба на турнир по спортна акробатика в Айтос
Айтоската школа готви ново талантливо поколение
ПОКАНА КЪМ ГРАЖДАНИТЕ И ГОСТИТЕ НА АЙТОС
ЗА ПРОЯВИТЕ 31 МАЙ-18 ЮНИ 2016 ГОДИНА
Айтос благодари на спомоществователите на "СЛАВЕЕВИ НОЩИ 2016"
НЕКА ЗАЕДНО ДА ПРОДЪЛЖИМ НАЙ-АЙТОСКАТА ТРАДИЦИЯ!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
Общинският съвет заседава на 26 май 2016 година от 9.30 часа в Заседателната зала на Община Айтос
Кметът Васил Едрев награди 29 изявени ученици от община Айтос по повод 24 май
Традиционната среща се проведе на 19 май в Заседателната зала
23-ма айтоски будители с награди за високи постижения по повод 24 май
Церемонията по връчването на наградите ще е на 20 май 2016 г. в ресторант "Колизеум"
Празничните прояви през м. май 2016
Традиционното шествие за 24 май е с начало 10.00 часа
Община Айтос съобщава на Янко Янков от гр. Айтос, че...
Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка с очаквано увеличение на кърлежовите популации на 15.04.2024г., 16.04.2024г. и 17.04.2024г. ще се извърши пръскане срещу кърлежи в зелените площи в гр.Айтос.
На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда - ЗООС, съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – НУРИОВОС
Oбщина Айтос обявява следното инвестиционно предложение „Изграждане на складови помещения и офиси в ПИ с идентификатор 00151.166.21 по КК на гр. Айтос, местност „Могилата“, община Айтос, с възложител Осман Осман.
Заповед мерки Африканска чума по свинете
На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, на всички заинтересовани граждани и организации се предоставя 30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение
Община Айтос съобщава на Кемал Шефкет, гражданин на Кралство Швеция, че със заповед № РД-08-226/02.04.2024 г. на Кмета на Община Айтос е одобрено ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-3333, кв. 185 по плана на гр. Айтос.
Обява до заинтересованите лица и общественост
Община Айтос уведомява гражданите, че на 03.04.2024г. и 04.04.2024г. ще се извърши ларвицидна и имагоцидна обработка срещу комари