• Айтос
  • Общината
За първи път...
Представителният духов оркестър на ВМС - Варна с концерт за Димитровден в Айтос
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕ - М. ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА
26 ОКТОМВРИ - ДИМИТРОВДЕН
ПРАЗНИК НА АЙТОС!
През уикенда в Айтос - мотокрос. Финален кръг!
Айтозлии първи ще поздравят шампионите!
Ден на българската община 2016
12 октомври е професионален празник на общинарите
Община Айтос и айтозлии благодарят на спомоществователите
на Димитровден 2016 и ГРАНТ ПРИ по мотокрос Айтос 2016
Финалът на Grand Prix по мотокрос в Айтос, на 16 октомври
Мотосъстезанието дава старт на празничните прояви за Димитровден 2016
Ударно! Община Айтос кандидатства за финансиране с нови три проекта по ПРСР
Общината внесе за одобрение и финансиране три особено важни за гражданите на общината проектни предложения по ПРСР 2014-2020 г.;
Монтират 288 нови седалки на стадиона
В реконструкцията на спортното съоръжение Общината инвестира собствени средства
Със заповед на Областен управител на област Бургас е определен за пожароопасен сезон в горските територии в област Бургас периода от 15.03.2024г. до 31.10.2024г....
Във връзка със Заповед на Министъра на земеделието и храните, с цел отстраняване на източниците на опасност за причиняване на пожари се забранява на земеделските стопани (собственици или ползватели на правно основание), включително наети от тях лица, при поддържане на постоянно затревените площи и обработваемите земи, да извършват косене на тревата, машинно почистване (мулчиране), включително и почистването на храсти, през периода от 18 юли 2024г. до 18 август 2024г. включително.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО КАРАГЕОРГИЕВО.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО ТОПОЛИЦА.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО ЗЕТЬОВО.
Община Айтос уведомява гражданите, че е преустановена дейността на промишления пазар в гр. Айтос.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО РАКЛИНОВО.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка с очаквано увеличение на кърлежовите популации на 12.06.2024г., ще се извърши пръскане срещу кърлежи на парк „Славеева река“ и Градска градина в гр.Айтос.