• Айтос
  • Общината
Нови правила за детските градини
Приеха нова Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца от общинските детски градини на територията на община Айтос.
400 лв данък върху таксиметров превоз на пътници в Айтос
Решенията на ДВАНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Айтос
Айтоският партиен елит се разбра за СИК-овете
За изборите за Президент и Вицепрезидент на републиката и Национален референдум на 6 ноември 2016 г.,
ОБЯВА
ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС 8000, гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 4, телефон 056/842-046
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
На 28.09.2016 г., Общински съвет - Айтос ще заседава от 9.30 часа
Граждани на среща с кмета - търсят решение за високите децибели на сватбите на открито
Измерване на децибелите, контрол и промени в Наредбата, бяха темите обсъждани на срещата
Айтос ще чества 108 години от Независимостта на България
На 22 септември, от 10.00 часа на площад "Свобода"
ОБЩИНА АЙТОС СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ИНИЦИАТИВАТА
ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ - ОПЕРАЦИЯ EDWARD 21.09.2016 Г.
ОБЩИНА АЙТОС
Коригирано извлечение от проект на График за движението на влаковете
Успешна нова учебна година!
Уважаеми директори, учители и родители, Скъпи деца и ученици,
Със заповед на Областен управител на област Бургас е определен за пожароопасен сезон в горските територии в област Бургас периода от 15.03.2024г. до 31.10.2024г....
Във връзка със Заповед на Министъра на земеделието и храните, с цел отстраняване на източниците на опасност за причиняване на пожари се забранява на земеделските стопани (собственици или ползватели на правно основание), включително наети от тях лица, при поддържане на постоянно затревените площи и обработваемите земи, да извършват косене на тревата, машинно почистване (мулчиране), включително и почистването на храсти, през периода от 18 юли 2024г. до 18 август 2024г. включително.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО КАРАГЕОРГИЕВО.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО ТОПОЛИЦА.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО ЗЕТЬОВО.
Община Айтос уведомява гражданите, че е преустановена дейността на промишления пазар в гр. Айтос.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО РАКЛИНОВО.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка с очаквано увеличение на кърлежовите популации на 12.06.2024г., ще се извърши пръскане срещу кърлежи на парк „Славеева река“ и Градска градина в гр.Айтос.