• Айтос
  • Общината
Социалната защита на хората с увреждания - приоритет за Община Айтос
Дружество "Рай" празнува Деня на хората с увреждания с финансовата подкрепа на Общината
Конкурс за училищна рисунка
ОБЕДИНЕНИ ДЕЦА - ОТ РОМСКИ И НЕРОМСКИ ПРОИЗХОД
Мими Казакова и Мариела Костадинова - стипендианти на Зонта клуб - Бургас
Нашите момичета са между 12-те талантливи деца, които получават годишна финансова подкрепа от елитния дамски клуб
ОБЩИНА АЙТОС
ПРАЗНИЧНИ И СПОРТНИ ПРОЯВИ ПРЕЗ М. ДЕКЕМВРИ
Бюджет 2016 - ясни приоритети и значителна капитална програма
Такава е философията на новата финансова рамка, представена за публично обсъждане на 26 ноември
Публично обсъждане на предварителния проект за Общ устройствен план на Община Айтос
Изработването на проект на ОУП на община Айтос се осъществява с финансовата подкрепа на МРРБ,
Айтоските акробати участваха в националната надпревара "Млад акробат"
Женската ни двойка Мими Казакова и Мариела Костадинова на контроли за Световното
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, Община Айтос съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АЙТОС (ОУПОА), ОРГАНИЗИРА провеждането на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на предварителен проект на ОУП на Община Айтос.
Одрин с покана към Айтос за трансгранични проекти
Губернаторът на Узункьопрю Кемал Йълдъз на работна среща в Община Айтос
Кметът връчи на Неделя Чолакова наградата от 500 лв
Дамата благодари на дарителите за жеста към Айтос
На основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Айтос обявява инвестиционно предложение за „Устойчиво адаптиране на националната електропреносна мрежа - GREENABLER - трансформация на мрежа 220 kV към ниво на напрежение 400 kV“ с възложител „Eлектроенергиен системен оператор“ ЕАД.
Заповед относно отмяна на режим на питейната вода в с. Раклиново, община Айтос.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Предложенията и становищата следва да се представят в деловодството на община Айтос в Центъра за административно обслужване на адрес: гр.Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3 или на следния имейл адрес: [email protected]
Община Айтос съобщава на Йордан Тодоров, Цанка Джамбазова от гр. Айтос и на Айшегюл Халил от гр. Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Айтюл А. Йълмаз, че...
Обява за среща за обществено обсъждане
Уведомление от Община Айтос по по чл. 4 , ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: „Основен ремонт на улици в гр.Айтос - Подобект 1. от о.т. 39 до о.т. 38-ул. „Чудни скали“ и Подобект 2. от о.т. 52 до о.т. 2053“- улица между улици „Ради Боруков“ и „Чудни скали“...