• Айтос
  • Общината
БЧК-Айтос ще раздаде по 14,640 кг хранителни продукти на най-нуждаещите се
Раздаването започва на 10 септември, на ул. "Паркова" 52
Малките кофи за боклук отиват в историята
Битовите отпадъци само в контейнерите, нищо, че са на нови места!
Айтос отбелязва 131 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия
на 6 септември 2016 година, от 10.00 часа
МЕСЕЦ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОСТЕОПОРОЗАТА
ДА ЗАПАЗИМ КОСТИТЕ СИ ЗДРАВИ! ПОКАНА
Стартират дейностите по Проект „Активиране и интеграция в заетост на младежи до 29 г. в община Айтос”
Проектът се изпълнява в партньорство със „Стил-Алтънджиян” ЕООД
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ
Община Айтос в Организация за управление на туристически район „Южно Черноморие”
Кметът Васил Едрев: Приветствам това обединение, което отдавна трябваше да се случи.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-АЙТОС
ДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ на 26.07.2016 г. /вторник/ от 09.30 ч., в Заседателната зала на Община Айтос
Проект на разписание на влаковете за становища, мнения и предложения от заинтересованите граждани
Новото разписание ще влезе в сила от 11.12.2016 г.
Санират Дома за стари хора по общински проект
Финансирането е от Фонд "Социална закрила"
Със заповед на Областен управител на област Бургас е определен за пожароопасен сезон в горските територии в област Бургас периода от 15.03.2024г. до 31.10.2024г....
Във връзка със Заповед на Министъра на земеделието и храните, с цел отстраняване на източниците на опасност за причиняване на пожари се забранява на земеделските стопани (собственици или ползватели на правно основание), включително наети от тях лица, при поддържане на постоянно затревените площи и обработваемите земи, да извършват косене на тревата, машинно почистване (мулчиране), включително и почистването на храсти, през периода от 18 юли 2024г. до 18 август 2024г. включително.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО КАРАГЕОРГИЕВО.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО ТОПОЛИЦА.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО ЗЕТЬОВО.
Община Айтос уведомява гражданите, че е преустановена дейността на промишления пазар в гр. Айтос.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО РАКЛИНОВО.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка с очаквано увеличение на кърлежовите популации на 12.06.2024г., ще се извърши пръскане срещу кърлежи на парк „Славеева река“ и Градска градина в гр.Айтос.