• Айтос
  • Общината
Официално - Айтос е член Асоциацията на българските градове и региони
Кметът Васил Едрев с първо участие в инициатива на АБГР
Напредваме - подписаха осми договор за безвъзмездно саниране
Инициативата е на живеещите на "Станционна" 25
Айтоските акробати доказаха талант и класа на Държавното в Благоевград
Много медали за "Орел", най-малките - с отборната купа
Събориха седем общински жилища в кв. "Странджа"
Обитателите натрупали огромни дългове - не плащали с години символичния наем
Айтоският зоопарк с лиценз за следващите пет години
Посреща важния документ с ново поколение почти във всяка клетка
Приемна на Комисията за защита от дискриминация в Айтос
в Дирекция "КОВЗС" на Община Айтос
232 хил.лв за ремонт на общински пътища
Поръчката е свързана с ремонтите на повредени и износени участъци от общинската пътна мрежа
250 250 лв отделя бюджетът за ремонт на сгради
Обществената поръчка е с пет обособени позиции
Кметът подписа пет договора за саниране за над 4 млн. лв
Договорите осигуряват по-добри условия на живот за 284 айтоски семейства
Дипломираха се! Кметът връчи плакети на отличниците.
99 млади айтозлии със свидетелства за зрелост
Със заповед на Областен управител на област Бургас е определен за пожароопасен сезон в горските територии в област Бургас периода от 15.03.2024г. до 31.10.2024г....
Във връзка със Заповед на Министъра на земеделието и храните, с цел отстраняване на източниците на опасност за причиняване на пожари се забранява на земеделските стопани (собственици или ползватели на правно основание), включително наети от тях лица, при поддържане на постоянно затревените площи и обработваемите земи, да извършват косене на тревата, машинно почистване (мулчиране), включително и почистването на храсти, през периода от 18 юли 2024г. до 18 август 2024г. включително.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО КАРАГЕОРГИЕВО.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО ТОПОЛИЦА.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО ЗЕТЬОВО.
Община Айтос уведомява гражданите, че е преустановена дейността на промишления пазар в гр. Айтос.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО РАКЛИНОВО.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка с очаквано увеличение на кърлежовите популации на 12.06.2024г., ще се извърши пръскане срещу кърлежи на парк „Славеева река“ и Градска градина в гр.Айтос.