• Айтос
  • Общината
Само за собственици на пасищни селскостопански животни
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ
В ход е обществена поръчка за уличните ремонти в община Айтос
Шест са фирмите кандидат-изпълнители
Горещи футболни страсти на Петия детски турнир в Айтос
"Янтра 1919" - Габрово заслужи шампионската купа
Пети детски футболен турнир в събота на 18 юни!
Турнирът се провежда патронажа на кмета на Община Айтос Васил Едрев
На 23 юни връчват дипломите на Випуск 2016
Началото на тържествената церемония е от 10.00 часа в Читалището
ПРОТОКОЛ ОТ 48-ТО ИЗДАНИЕ НА ФОЛКЛОРНИ ПРАЗНИЦИ „СЛАВЕЕВИ НОЩИ”- 2016
КЛАСИРАНЕ:
Шведите ни учат що е то "образователен медиатор"
на среща с педагогическата гилдия
"Славееви нощи" разклатиха интереса към Европейското по футбол
Хиляди предпочетоха откриването на "нощите" на 10 юни
С партньорите от Швеция обменихме опит и в социалната политика
Шведите имаха среща с Директора Пенка Добрева и екипа на Дирекция "Социално подпомагане"
Със заповед на Областен управител на област Бургас е определен за пожароопасен сезон в горските територии в област Бургас периода от 15.03.2024г. до 31.10.2024г....
Във връзка със Заповед на Министъра на земеделието и храните, с цел отстраняване на източниците на опасност за причиняване на пожари се забранява на земеделските стопани (собственици или ползватели на правно основание), включително наети от тях лица, при поддържане на постоянно затревените площи и обработваемите земи, да извършват косене на тревата, машинно почистване (мулчиране), включително и почистването на храсти, през периода от 18 юли 2024г. до 18 август 2024г. включително.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО КАРАГЕОРГИЕВО.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО ТОПОЛИЦА.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО ЗЕТЬОВО.
Община Айтос уведомява гражданите, че е преустановена дейността на промишления пазар в гр. Айтос.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО РАКЛИНОВО.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка с очаквано увеличение на кърлежовите популации на 12.06.2024г., ще се извърши пръскане срещу кърлежи на парк „Славеева река“ и Градска градина в гр.Айтос.