• Айтос
  • Общината
В новия Общински съвет само пет партии
ДПС с 12 съветници, с 4 повече. ГЕРБ с 9 съветници, при досегашните 4.
ДА ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!
НА 1 НОЕМВРИ В 10.00 ЧАСА
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, АЙТОС!
Хyбaви eмoции и дoбpo нacтpoeниe!
ПОКАНА за информационна среща по проект
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас"
ОБЩИНА АЙТОС
Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос НАПОМНЯ
ОБЩИНА АЙТОС КАНИ ГРАЖДАНИТЕ НА ПРАЗНИЧЕН ДИМИТРОВДЕН!
НА 26 ОКТОМВРИ 2015 Г., НА ПЛОЩАД "СВОБОДА" ПРОГРАМАТА!
ОБЩИНА АЙТОС - ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
Обществен достъп до проект на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Айтос 2015 -2020 г.
Който и да спечели - печели Айтос!
Или как едно дарение стимулира гражданската инициатива
Заповед относно отмяна на режим на питейната вода в с. Раклиново, община Айтос.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Предложенията и становищата следва да се представят в деловодството на община Айтос в Центъра за административно обслужване на адрес: гр.Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3 или на следния имейл адрес: [email protected]
Община Айтос съобщава на Йордан Тодоров, Цанка Джамбазова от гр. Айтос и на Айшегюл Халил от гр. Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Айтюл А. Йълмаз, че...
Обява за среща за обществено обсъждане
Уведомление от Община Айтос по по чл. 4 , ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: „Основен ремонт на улици в гр.Айтос - Подобект 1. от о.т. 39 до о.т. 38-ул. „Чудни скали“ и Подобект 2. от о.т. 52 до о.т. 2053“- улица между улици „Ради Боруков“ и „Чудни скали“...
Община Айтос уведомява Севдалин Митков, че...