• Айтос
  • Общината
СТРЕЛЦИТЕ ОТ СКЛС „СОКОЛ-2010” АЙТОС В СВЕТОВНИЯ ЕЛИТ
Иван Бориславов Георгиев и Селин Ниязи Али представиха достойно България на Световната купа в Германия
Литийно шествие, концерт и изложба за Деня на Св.св. Кирил и Методий в Айтос
Откриха изложба "Магията на акварела" за 85-та годишнина от рождението на Ненко Токмакчиев
Един по един си отиват ветераните...
В община Айтос останаха деветима - въпреки преклонната възраст пазят спомена за войната
Медицински център І ЕООД с минимална печалба, но и без задължения през м. г.
Съветвниците одобрха отчета и анализа за дейността на общинското търговско дружество с 25 гласа "за".
315 хил. лв приходи отчита "Генгер" ЕООД за 2015-та
Приблизително толкова са и разходите, счетоводната печалба е 3 хил.лв
29 номинирани за "Изявен ученик 2016" на Община Айтос
Тази година срещата на изявените ученици с кмета ще е на 19 май
Национална кампания "Великден за всеки"
Кампанията "Дари празник за баба и дядо" се инициира от Омбудсмана на Република България г-жа Мая Манолова
Кръгла маса по проект РОМАКТ и МАГ в Айтос
Айтос е една от шестте общини в България, които работят по програмата за изпълнение на политики за интеграция
В СОУ "Хр. Ботев"
На открит урок представиха единствената виртуална пясъчна кутия в България
Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка с очаквано увеличение на кърлежовите популации на 12.06.2024г., ще се извърши пръскане срещу кърлежи на парк „Славеева река“ и Градска градина в гр.Айтос.
На 06.06.2024г. ще бъде извършена обработка срещу влечуги в парк „Славеева река“.
ЗАПОВЕД ЗА ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че фирма ДП „НКЖИ“ Поделение „Електроразпределение“ РП Енергосекция Пловдив ще извърши третиране с наземна техника надлъжно на железопътната линия в междугарията Черноград- Айтос в периода от 04.06.2024г. до 11.06.2024г. с препарат „Наса таф“.
Във връзка с лятно-есенната кампания по прибиране на селскостопанската реколта уведомявам земеделските стопани на територията на Община Айтос да бъдат особено внимателни при използването на високогабаритна техника (комбайни, силажни комбайни, трактори, косачки и др.), като и да запознаят работниците и служителите си за опасностите при работа в близост до електропроводи високо напрежение.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК) и проект за водовземане от подземни води, предназначени за поливане на насаждения от зеленчуци, зимни житни култури и плодни дръвчета в поземлени имоти с идентификатори 00151.503.25, 00151.503.30, 00151.503.31 по КК на гр. Айтос, местност „Кара Пелит“, община Айтос, област Бургас, с възложител „Храна от градината“.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Съобщение до Сабина Христова, Метин Еминов и Мюмюн Еминов
ЗАЩО ДА СЪБИРАМЕ РАЗДЕЛНО?   6 причини, заради които трябва да събираш разделно отпадъците си:Спестяваме природни с