• Айтос
  • Общината
Един по един си отиват ветераните...
В община Айтос останаха деветима - въпреки преклонната възраст пазят спомена за войната
Медицински център І ЕООД с минимална печалба, но и без задължения през м. г.
Съветвниците одобрха отчета и анализа за дейността на общинското търговско дружество с 25 гласа "за".
315 хил. лв приходи отчита "Генгер" ЕООД за 2015-та
Приблизително толкова са и разходите, счетоводната печалба е 3 хил.лв
29 номинирани за "Изявен ученик 2016" на Община Айтос
Тази година срещата на изявените ученици с кмета ще е на 19 май
Национална кампания "Великден за всеки"
Кампанията "Дари празник за баба и дядо" се инициира от Омбудсмана на Република България г-жа Мая Манолова
Кръгла маса по проект РОМАКТ и МАГ в Айтос
Айтос е една от шестте общини в България, които работят по програмата за изпълнение на политики за интеграция
В СОУ "Хр. Ботев"
На открит урок представиха единствената виртуална пясъчна кутия в България
"От Цветница до Гергьовден"
Рекорден брой участници и награди на празничния конкурс
ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
Обявяване на вакантни длъжности от Сухопътните войски
Със заповед на Областен управител на област Бургас е определен за пожароопасен сезон в горските територии в област Бургас периода от 15.03.2024г. до 31.10.2024г....
Във връзка със Заповед на Министъра на земеделието и храните, с цел отстраняване на източниците на опасност за причиняване на пожари се забранява на земеделските стопани (собственици или ползватели на правно основание), включително наети от тях лица, при поддържане на постоянно затревените площи и обработваемите земи, да извършват косене на тревата, машинно почистване (мулчиране), включително и почистването на храсти, през периода от 18 юли 2024г. до 18 август 2024г. включително.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО КАРАГЕОРГИЕВО.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО ТОПОЛИЦА.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО ЗЕТЬОВО.
Община Айтос уведомява гражданите, че е преустановена дейността на промишления пазар в гр. Айтос.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО РАКЛИНОВО.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка с очаквано увеличение на кърлежовите популации на 12.06.2024г., ще се извърши пръскане срещу кърлежи на парк „Славеева река“ и Градска градина в гр.Айтос.