• Айтос
  • Общината
ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
Обявяване на вакантни длъжности от Сухопътните войски
ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС 8000, гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 4, телефон 056/842-046
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ НА 27 АПРИЛ 2016 Г.
За първи път в България SAND REALITY BOX.!СОУ"Ботев"променя традиционните представи за обучението по география!
Айтоското училище притежава първата в България Виртуална пясъчна кутия!
Таня Хагеман в Айтос.
Видя резултата от дарителския проект, който инициира
Над 100 каратеки от СК "Гладиатор" на вътрешен турнир в Айтос
Първото голямо състезание по киокушин карате в Айтос събра състезатели от 5 до 14 г. в Спортна зала "Аетос"
Ден на отворени врати с кръгла маса и съдебни процеси в Районен съд - Айтос
за Деня на Конституцията
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
В РАЙОНЕН СЪД - АЙТОС
Съобщение
ОБЩИНА АЙТОС И „СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА ИНТЕГРАЦИЯ И ПОЛИТИКИ ЗА ЗДРАВЕ И АКТИВЕН ЖИВОТ СЛЕД АМПУТАЦИИ И ПРОТЕЗИРАНЕ”
Със заповед на Областен управител на област Бургас е определен за пожароопасен сезон в горските територии в област Бургас периода от 15.03.2024г. до 31.10.2024г....
Във връзка със Заповед на Министъра на земеделието и храните, с цел отстраняване на източниците на опасност за причиняване на пожари се забранява на земеделските стопани (собственици или ползватели на правно основание), включително наети от тях лица, при поддържане на постоянно затревените площи и обработваемите земи, да извършват косене на тревата, машинно почистване (мулчиране), включително и почистването на храсти, през периода от 18 юли 2024г. до 18 август 2024г. включително.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО КАРАГЕОРГИЕВО.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО ТОПОЛИЦА.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО ЗЕТЬОВО.
Община Айтос уведомява гражданите, че е преустановена дейността на промишления пазар в гр. Айтос.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО РАКЛИНОВО.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка с очаквано увеличение на кърлежовите популации на 12.06.2024г., ще се извърши пръскане срещу кърлежи на парк „Славеева река“ и Градска градина в гр.Айтос.