• Айтос
  • Общината
Проект "Демокрация в действие Айтос 2015"
ЗАРАДВА ПРЕДКОЛЕДНО КОСТАДИНКА НИКОЛОВА
Малките коледари на ЦДГ "Славейче" поздравиха Общинската администрация
Здраве и успешна 2016 г.! - Да бъде!
15-то издание на "Коледарски празник 2015" вдигна предпразнично настроението в Айтос
ОУ "Атанас Манчев" получи специалната награда на журито
КОЛЕДАРСКИ ПРАЗНИК АЙТОС 2015
Коледари и сурвакари от цялата община огласиха залата на Читалище "Васил Левски 1869"
Костадинка Николова е късметлийката!
24-годишната айтозлийка спечели втората награда от 500 лв по дарителския проект
ПРОЕКТ "ДЕМОКРАЦИЯ В ДЕЙСТВИЕ АЙТОС 2015"
ПОКАНА ЗА ЖРЕБИЙ ІІ
ИМАМЕ ПОБЕДИТЕЛ В КОНКУРСА ПО ПРОЕКТ "ДЕМОКРАЦИЯ В ДЕЙСТВИЕ АЙТОС 2015"!
"Превенция и здраве за вашето дете"спечели дарените средства с 59.50% от гласовете
С предколедна дарителска мисия
Издания на National Geographic дари Георги Киряков на библиотеките в Айтос, Пирне и Караново
НОМИНИРАХА ЗА №1 НАЙ-УСПЕШНИТЕ СПОРТИСТИ ЗА 2015-ТА
15 айтозлии претендират за най-престижната спортна титла на 2015 г.
Община Айтос уведомява всички собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, че срокът за подаване на заявления за ползване на общински мери и пасища съгласно чл.37и от ЗСПЗЗ е от 1 до 10 март 2024г.
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Айтос съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на дата 01.04.2024 г. От 11:30 часа сградата на Община Айтос ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на Общ устройствен план на община Айтос в обхват: поземлени имоти 000151.272.8 и 000151.272.12 по КК, местност „Алтън тарла“, землище на гр. Айтос, общ. Айтос, обл.Бургас.
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Айтос съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на дата 01.04.2024 г. От 11:00 часа сградата на Община Айтос ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на Общ устройствен план на община Айтос в обхват: поземлени имоти 000151.139.8 и 000151.139.38 по КК, местност „Татарски ниви“, землище на гр. Айтос, общ. Айтос, обл.Бургас.
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Айтос съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на дата 01.04.2024 г. От 10:30 часа сградата на Община Айтос ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на Общ устройствен план на община Айтос в обхват: поземлени имоти 00151.147.5, 000151.147.6 и 000151.147.7, местност „Могилата“, землище на гр. Айтос, общ. Айтос, обл.Бургас.
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Айтос съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на дата 01.04.2024 г. От 10:00 часа сградата на Община Айтос ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на Общ устройствен план на община Айтос в обхват: поземлени имоти 00151.194.14 и 000151.194.25,местност „Карнобатски път“, землище на гр. Айтос, общ. Айтос, обл.Бургас.
Община Айтос съобщава на Янко Янков от гр. Айтос, че...
Община Айтос съобщава на Ергюн Юсеинов от гр. Айтос, че
Със заповед № РД-08-99/07.02.2024 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I в кв.21 Б по плана на гр.Айтос...
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос
Община Айтос съобщава на Кемал Шефкет, гражданин на Кралство Швеция, че...