• Айтос
  • Общината
Откриха изложба на гоблени за Благовещение
Показан е 100-годишен гоблен с Исус от фонда на Читалището
Голямото пролетно почистване на Айтос е в ход
От гражданите се иска само отговорно отношение и подкрепа
Изпълнителният директор на KMETA.bg Боян Томов на работна среща с кмета Васил Едрев
Поводът - инициативата на Асоциация „Евро Адванс” -„Кмет на Европа”,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА АЙТОС
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
15 кандидати за строителния надзор по националната програма за саниране
Предстои обявяване на обществена поръчка за шеста многофамилна жилищна сграда в Айтос
Само две фирми-кандидати за сметопочистването на община Айтос
Оферти подадоха "Астон Сервиз" ООД и ДЗЗД "ТРТ АЙТОС ЧИСТОТА"
Районна прокуратура - Айтос в нови офиси с видеонаблюдение
РП-Айтос е 25-та по натовареност на прокурорите сред общо 113 прокуратури в страната
Екип на Специализирана областна администрация - Одрин с проектно предложение при кмета
Община Айтос внася два проекта по Програма за трансгранично сътрудничество
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка с очаквано увеличение на кърлежовите популации на 12.06.2024г., ще се извърши пръскане срещу кърлежи на парк „Славеева река“ и Градска градина в гр.Айтос.
На 06.06.2024г. ще бъде извършена обработка срещу влечуги в парк „Славеева река“.
ЗАПОВЕД ЗА ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че фирма ДП „НКЖИ“ Поделение „Електроразпределение“ РП Енергосекция Пловдив ще извърши третиране с наземна техника надлъжно на железопътната линия в междугарията Черноград- Айтос в периода от 04.06.2024г. до 11.06.2024г. с препарат „Наса таф“.
Във връзка с лятно-есенната кампания по прибиране на селскостопанската реколта уведомявам земеделските стопани на територията на Община Айтос да бъдат особено внимателни при използването на високогабаритна техника (комбайни, силажни комбайни, трактори, косачки и др.), като и да запознаят работниците и служителите си за опасностите при работа в близост до електропроводи високо напрежение.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК) и проект за водовземане от подземни води, предназначени за поливане на насаждения от зеленчуци, зимни житни култури и плодни дръвчета в поземлени имоти с идентификатори 00151.503.25, 00151.503.30, 00151.503.31 по КК на гр. Айтос, местност „Кара Пелит“, община Айтос, област Бургас, с възложител „Храна от градината“.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Съобщение до Сабина Христова, Метин Еминов и Мюмюн Еминов
ЗАЩО ДА СЪБИРАМЕ РАЗДЕЛНО?   6 причини, заради които трябва да събираш разделно отпадъците си:Спестяваме природни с