• Айтос
  • Общината
Общинският съвет с решение за мерите и пасищата от ОПФ
Имотите се предоставят за общо и индивидуално ползване за стопанската 2016/2017 г.
В ЦДГ "Славейче" - педагози от седем държави
Децата изненадаха чуждоезичните гости с пролетен спектакъл
СОУ "Никола Вапцаров" посрещна партньори от седем държави с кукери и народни танци
Педагози от Турция, Франция, Италия, Румъния, Латвия, Ирландия и Норвегия гостуват на училището по общ проект
По проект "Вечните игри и играчки" показахме на чужденците как се играе фърфалак
Гостите посетиха ключови местни и регионални институции и исторически забележителности
61 младежи са назначени на работа по общински проект
Община Айтос е работодателят
45 деца ще учат правилата на свободната борба по програма на ММС
Спортният клуб по борба „Айтос” спечели пореден проект
В заседателната зала
Кметът с картбланш за четири общински проекта
"Цар Освободител" окъпана в бяло и червено
Честита Баба Марта на айтозлии!
"Ботев" и "Вапцаров" с равни сили се класираха за областните игри по волейбол
Отборите на двете СОУ-та ще защитават спортната чест на Айтос
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ OБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НA ОБЩИНА АЙТОС
Екологична оценка към Oбщ устройствен план нa Община Айтос съгласно изискванията чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 2 и чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” (ДВ, бр. 57/04 г., изм.)
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка с очаквано увеличение на кърлежовите популации на 12.06.2024г., ще се извърши пръскане срещу кърлежи на парк „Славеева река“ и Градска градина в гр.Айтос.
На 06.06.2024г. ще бъде извършена обработка срещу влечуги в парк „Славеева река“.
ЗАПОВЕД ЗА ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че фирма ДП „НКЖИ“ Поделение „Електроразпределение“ РП Енергосекция Пловдив ще извърши третиране с наземна техника надлъжно на железопътната линия в междугарията Черноград- Айтос в периода от 04.06.2024г. до 11.06.2024г. с препарат „Наса таф“.
Във връзка с лятно-есенната кампания по прибиране на селскостопанската реколта уведомявам земеделските стопани на територията на Община Айтос да бъдат особено внимателни при използването на високогабаритна техника (комбайни, силажни комбайни, трактори, косачки и др.), като и да запознаят работниците и служителите си за опасностите при работа в близост до електропроводи високо напрежение.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК) и проект за водовземане от подземни води, предназначени за поливане на насаждения от зеленчуци, зимни житни култури и плодни дръвчета в поземлени имоти с идентификатори 00151.503.25, 00151.503.30, 00151.503.31 по КК на гр. Айтос, местност „Кара Пелит“, община Айтос, област Бургас, с възложител „Храна от градината“.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Съобщение до Сабина Христова, Метин Еминов и Мюмюн Еминов
ЗАЩО ДА СЪБИРАМЕ РАЗДЕЛНО?   6 причини, заради които трябва да събираш разделно отпадъците си:Спестяваме природни с