• Айтос
  • Общината
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА 27 ЯНУАРИ 2016 Г.
Общински проект финансира грижа за възрастни и хора с увреждания
Информационна среща по проекта - на 14.01.2016 г., от 10,30 часа, в Заседателната зала на Община Айтос.
100 лева бонус за новородено в Дрянковец
Медицински екип пое грижата за дрянковлии на Бабинден
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”
ПОКАНА за информационна среща по проект
„Грижа за независим живот”
Приемна на Комисията за защита от дискриминация на 8 януари
От 10.30 ч. до 11.30 часа в зала 12 на Отдел „Култура, образование, вероизповедание, здравеопазване и спорт”
БОГОЯВЛЕНСКИЯТ ПРАЗНИК ТАЗИ ГОДИНА БЕШЕ В ПАРКА
ИВАН МИНЧЕВ ИЗВАДИ КРЪСТА САМО ЗА МИНУТА
ПОКАНА КЪМ АЙТОЗЛИИ ЗА БОГОЯВЛЕНСКИ ПРАЗНИК НА 6 ЯНУАРИ
За първи път църковната служба за Йордановден ще бъде в храм "Св. Йоан Кръстител" в парка
Снежни навявания затвориха пътищата към 11 населени места
Не тръгвайте на път ако не е крайно наложително
Повече късмет и радост във всеки айтоски дом!
Празнично обръщение на Кмета Васил Едрев към гражданите на община Айтос
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК) и проект за водовземане от подземни води, предназначени за поливане на насаждения от зеленчуци, зимни житни култури и плодни дръвчета в поземлени имоти с идентификатори 00151.503.25, 00151.503.30, 00151.503.31 по КК на гр. Айтос, местност „Кара Пелит“, община Айтос, област Бургас, с възложител „Храна от градината“.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Съобщение до Сабина Христова, Метин Еминов и Мюмюн Еминов
ЗАЩО ДА СЪБИРАМЕ РАЗДЕЛНО?   6 причини, заради които трябва да събираш разделно отпадъците си:Спестяваме природни с
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
До заинтересованите лица и общественост
В изпълнение на Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и ...