• Айтос
  • Общината
ОБЩИНА АЙТОС
Отдел ”Местни данъци и такси” УВЕДОМЯВА гражданите
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ЦДГ "Славейче" с програма на 19 февруари, за 143 г. от гибелта на Левски
Всички предстоящи събития през февруари 2016
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”
ПОКАНА за участие в Обществено обсъждане
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”
Сдружение иска Посетителски център за айтоския генгер в парка
Сдружение за опазване ЕДНА ПРИРОДА има оферта възстановяване на Младежкия център
Златен медал за айтозлията Тодор Янков на киокушин турнир в Иран
Състезатели от айтоския клуб "Киокушин" ще представят България на Европейското през май 2016 г.
Кметът Васил Едрев подписа споразумение за трансграничен проект с община Узункьопрю, Турция
Община Айтос е водещ партньор с проектно предложение за обновяване на Зоопарка
Традиционна надпревара "Лъвски скок 2016" за децата на Айтос
Посветена на 143 години от гибелта на Апостола на българската свобода
ШЕСТВИЕ И ПОКЛОНЕНИЕ ЗА 138 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА АЙТОС
СОУ "Никола Вапцаров" се справи отлично с водещата си роля на тържествата
Със заповед на Областен управител на област Бургас е определен за пожароопасен сезон в горските територии в област Бургас периода от 15.03.2024г. до 31.10.2024г....
Във връзка със Заповед на Министъра на земеделието и храните, с цел отстраняване на източниците на опасност за причиняване на пожари се забранява на земеделските стопани (собственици или ползватели на правно основание), включително наети от тях лица, при поддържане на постоянно затревените площи и обработваемите земи, да извършват косене на тревата, машинно почистване (мулчиране), включително и почистването на храсти, през периода от 18 юли 2024г. до 18 август 2024г. включително.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО КАРАГЕОРГИЕВО.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО ТОПОЛИЦА.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО ЗЕТЬОВО.
Община Айтос уведомява гражданите, че е преустановена дейността на промишления пазар в гр. Айтос.
РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО РАКЛИНОВО.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка с очаквано увеличение на кърлежовите популации на 12.06.2024г., ще се извърши пръскане срещу кърлежи на парк „Славеева река“ и Градска градина в гр.Айтос.