• Айтос
  • Общината
ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ-БУРГАС
ВЪВ ВРЪЗКА С КОВИД-19 И ПРИЛАГАНЕТО НА ВРЕМЕННИ МЕРКИ СПРЯМО ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ БУРГАС
НА 6.11.2021 Г. ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ И СЕКРЕТАРИТЕ НА СИК
В ДВЕТЕ ЗАСЕДАТЕЛНИ ЗАЛИ НА ОБЩИНА АЙТОС, ПО ГРАФИК!
ЕМИЛ КРЪСТЕВ С ДВА СРЕБЪРНИ И ЕДИН БРОНЗОВ МЕДАЛ ОТ СВЕТОВНОТО ПО СИЛОВ ТРИБОЙ В ШВЕЦИЯ
Айтозлията е твърдо решен да се бори за световната титла
Висок интерес към тестовото гласуване 2 в 1 в сградата на Общината
През уикенда, машината за пробно гласуване ще бъде на разположение на избирателите в трите най-големи айтоски села - Мъглен, Тополица и Карагеоргиево.
ОБЩИНА АЙТОС ИЗПЪЛНЯВА ВТОРИ ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ С АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОДРИН
Партньорите: Айтос има чудесен екип и професионално работеща администрация
За първи път от 27 години, без празнични концерти за Димитровден
ЛИТИЙНО ШЕСТВИЕ И МОЛЕБЕН ЗА ПРАЗНИКА
Училищна STEM среда - най-добрият подарък за 110-та годишнина на ПГСС "Златна нива"
Гимназията по селско стопанство откри своя иновативен училищен STEM център
ЗАРАДИ КОВИД, АЙТОС НЕ ПРАЗНУВА, НО МЕРКИТЕ НЕ СПИРАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ
На Димитровден, кметът Васил Едрев пред НП
Общинската болница с проектно предложение за инвестиция в Ковид отделението
По процедура „Мерки за справяне с пандемията“ на МЗ
Община Айтос уведомява Гергана Миткова, че...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор № 44817.83.4 по КККР на с. Лясково, местност „Юртата“ община Айтос“ с възложител: Румен Боев...
Решение №БС-111-ЕО/2022 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на "Програма за качеството на атмосферния въздух на Община Айтос за периода 2021-2028 г."
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда с възложител: ЗКПУ „Единство“
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Община Айтос съобщава на Живка Бинева, Ердал Йълмаз, Марин Георгиев, Маринка Петкова, Илиян Емилов, Иван Тодоров, Живко Грозев, Донка Миронова, Венцислав Миронов, Керанка Петрова, Петя Лозева, Антония Динева, Минка Димитрова, Марин Ангелов, Веселка Ангелова, Златко Димов, Стефан Филипов, Невин Шабан, Стоян Стоянов, Паскал Костадинов, Неджибе Мустафа, Станимир Петров, Петър Димитров, Нина Димитрова, Ангел Ангелов, Росица Долапчиева, Маринка Ангелова, Станка Николова, Диляна Дянкова, Миглена Русева, Ирина Михайлова, Пламен Иванов, Димитринка Стефанова, Петя-Гергана Гочева, Доника Стоянова, Янко Иванов, Борис Банкин, Петър Петров, Бинка Ахмед, Димитрина Иванова, Иван Иванов, Любов Комитова, Мехмет Мехмет, Дилбер Мехмедали, Севинч Мехмедали, Манол Манолов, Павлета Петкова, Петър Матев, Христо Христов, Георги Георгиев, Николай Георгиев, Недко Русев, Станка Ангелова от гр. Айтос, Милен Георгиев, Георги Петков от гр. София, Илми Якуб, Надя Калъбалъкова, Дамян Петров, Борислав Цветанов от гр. Бургас, Фирдес Велиш от с. Шиварово, община Руен, Виолета Маринова от гр. Варна, Тихомир Георгиев от гр. Пловдив, Марийка Карагьозова от Свети Влас, област Бургас, Ахмед Мехмед от с. Снягово, област Бургас на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че
Община Айтос съобщава на Виктор Петров и Златина Георгиева от гр. София на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
На основание чл. 29, ал. 1 от НУРИЕОПП на "Програма за управление на отпадъците на територията на Община Айтос за периода 2021-2028 г."