• Айтос
  • Общината
Представяне и дискусия по двата проекта-финалисти
в конкурса за финансиране на гражданска проектна идея "Демокрация в действие Айтос 2015"
Публичен жребий определи при кого отива паричната награда по дарителския проект
Таня Хагеман натисна бутона в присъствието на кмета Васил Едрев и инициативните комитети
Таня Хагеман: Исках да повдигна духа и самочувствието на моите съграждани!
Разговор с Таня Донкова - Хагеман, представител на дарителите по проект "Демокрация в действие Айтос 2015"
Късметът споходи пенсионерката Неделя Чолакова
76-годишната дама ще получи първата награда от 500 лв по проект "Демокрация в действие"
Общинска администрация - Айтос
ГЛАСУВАМЕ ДО 9 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО!
Мобилни служители на ДБТ ежемесечно в селата от догодина
Общината и Дирекцията със споразумение в интерес на безработните
ОБЩИНА АЙТОС
ОБЯВЯВА публично обсъждане на Проекта за бюджет на Общината за 2016 година.
Айтозлии с интерес към европейските програми, финансирани директно от Брюксел
Сдружение "Обединени Бизнес Клубове"откри нови възможности за предприемчивите
MINI MONDIAL на училищното игрище в Тополица
Трети Регионален футболен турнир за ученици организира ОУ "Светлина" с. Тополица в петък, на 13 ноември, на своето си футболно игрище, изградено с доброволен труд преди три години. Традиционно, турнирът се проведе под патронажа на кмета на
КОНКУРС „МОЯТА КОЛЕДНА КАРТИЧКА ”
ОБЯВЯВА НЧ ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1869” - АЙТОС
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка с очаквано увеличение на кърлежовите популации на 12.06.2024г., ще се извърши пръскане срещу кърлежи на парк „Славеева река“ и Градска градина в гр.Айтос.
На 06.06.2024г. ще бъде извършена обработка срещу влечуги в парк „Славеева река“.
ЗАПОВЕД ЗА ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че фирма ДП „НКЖИ“ Поделение „Електроразпределение“ РП Енергосекция Пловдив ще извърши третиране с наземна техника надлъжно на железопътната линия в междугарията Черноград- Айтос в периода от 04.06.2024г. до 11.06.2024г. с препарат „Наса таф“.
Във връзка с лятно-есенната кампания по прибиране на селскостопанската реколта уведомявам земеделските стопани на територията на Община Айтос да бъдат особено внимателни при използването на високогабаритна техника (комбайни, силажни комбайни, трактори, косачки и др.), като и да запознаят работниците и служителите си за опасностите при работа в близост до електропроводи високо напрежение.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК) и проект за водовземане от подземни води, предназначени за поливане на насаждения от зеленчуци, зимни житни култури и плодни дръвчета в поземлени имоти с идентификатори 00151.503.25, 00151.503.30, 00151.503.31 по КК на гр. Айтос, местност „Кара Пелит“, община Айтос, област Бургас, с възложител „Храна от градината“.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Съобщение до Сабина Христова, Метин Еминов и Мюмюн Еминов
ЗАЩО ДА СЪБИРАМЕ РАЗДЕЛНО?   6 причини, заради които трябва да събираш разделно отпадъците си:Спестяваме природни с