• Айтос
  • Общината
ОБЩИНА АЙТОС В ИНИЦИАТИВАТА "ДА ПОЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО 2023"
Координаторът, определен за кампанията е Ст. експерт Катя Иванова,
НА 30 АВГУСТ, ОБЩИНА АЙТОС ВЕЧЕ С БЮДЖЕТ-2023
Общият размер на капиталовите разходи е 6 747 080 лв
Кметът Васил Едрев представи проекта за бюджет-2023 за публично обсъждане
3 561 427 лв са планирани за улични ремонти в града и селата и за нови паркинги
Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Айтос за 2023г.
Кметът на Община Айтос, на основание чл.84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, отправя покана към жителите на общината, представители на бизнеса , НПО и всички заинтересовани страни за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2023г.
ОБЯВЕН ЗА ОБСЪЖДАНЕ Е ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ 2021-2027
Проектът на насоки на МРРБ е за кандидатстване по първия приоритет на Програмата
Татяна Йотова: Беше божествено изживяване! Чувството е като да получиш обяснение в любов от Публиката
Публиката на "Бургас и морето" за втори път избра песен по текст на айтозлийката
НАЙ-МАЛКИТЕ БОРЦИ НА АЙТОС ФАВОРИТИ НА БАЛКАНИАДАТА В ТУРЦИЯ
СЪС ЗЛАТНИ, СРЕБЪРНИ И БРОНЗОВИ МЕДАЛИ СЕ ЗАВЪРНА КЛУБЪТ ПО БОРБА ОТ НАДПРЕВАРАТА В ЯЛОВА
ОБЩИНАТА ИЗГРАЖДА АВТОМАТИЧНА НАПОИТЕЛНА СИСТЕМА И В ПАРК "СЛАВЕЕВА РЕКА"
СЪЩАТА СИСТЕМА ВЕЧЕ ФУНКЦИОНИРА НА ЗЕЛЕНИЯ ТЕРЕН НА ГРАДСКИЯ СТАДИОН
МИР отвори за кандидатстване за фирмите процедурата „Кръгова икономика“ по Плана за възстановяване
Българският бизнес става по-екологичен и зелен
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Съобщение до заинтересованите лица и общественост. Община Айтос, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.
До заинтересованите лица и общественост. „Изграждане на пет вилни сгради в поземлен имот с идентификатор по КК 72727.12.17, местност „Караджака“, землище на, с. Тополица, община Айтос“, с възложител: ЕТ „Арарат Николай Николов“
Община Айтос съобщава на Иван Атанасов от с. Лъка, община Поморие, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №3/17.03.2023 г. на ОЕСУТ е приет ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-427, кв. 153 по плана на гр. Айтос.
Община Айтос съобщава на Веселин Драгнев от гр. София, на Радостин Кръстев и Иван Кръстев от гр. Айтос, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол № 7/19.05.2023 г. на ОЕСУТ е приет ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 00151.490.34 по КККР на землището на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда „Изграждане на вилно селище от 13 вилни сгради в ПИ с идентификатор 72727.12.31 по КК на, с. Тополица, община Айтос“, с възложител: „ФЕЦ Тополица“ ЕООД.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
До заинтересованите лица и общественост се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Доклад относно План-сметка и докладна на приходите и разходите за битови отпадъци за 2024 г.
Заповеди по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ  
„ Нотеви Груп“ ЕООД уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение...