• Айтос
  • Общината
АЙТОС СЛОЖИ НАЧАЛО НА НОВА ТРАДИЦИЯ
ЛИТЕРАТУРНИ ПРАЗНИЦИ ЗА ДИМИТРОВДЕН
ПЪРВИ ПОЕТИЧЕН ДУЕЛ В АЙТОС
МЛАДИ ПОЕТИ СЕ "СТРЕЛЯХА" С ДУМИ
ПЪРВИ ПОЕТИЧЕН ДУЕЛ В АЙТОС
МЛАДИ ПОЕТИ СЕ "СТРЕЛЯХА" С ДУМИ
За Деня на будителите!
Тържество в двора на църквата и концерт в Читалището
Община Айтос се включи в НК за борба с инсулта
Национална кампания „Научи симптомите на инсулт! Всяка минута е ценна!“
ОБЩИНА АЙТОС С ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Проект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”
Литийно шествие, концерти и фойерверки за Димитровден в Айтос
Празникът на Димитровден започна с тържествена Света литургия в храма
Празнично обръщение на кмета Васил Едрев
по повод Димитровден, празник на родния град и на община Айтос!
ТРАДИЦИОНЕН УЧЕНИЧЕСКИ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛ
ЗА НАГРАДИТЕ НА ОБЩИНА АЙТОС
Общинският съвет заседава на 25.10.2022 г.
Вижте предварителния дневен ред
Община Айтос съобщава на Юмихан Мустафа и Стоян Ангелов от гр. Айтос, че...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда: „Реконструкция на съществуващ стопански двор в кравеферма млечно направление и водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземане - каптиран естествен извор в имот 56438.154.1 по КК на с. Пирне, община Айтос" с възложител : „Хелиос Милк“ ЕООД.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Община Айтос уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Решение №БС-3-ПрОС/11.01.2023 г. на директора на РИОСВ-Бургас, относно инвестиционно предложение на "БУРГАСПЪТСТРОЙ" АД - "Експлоатация на подземните богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ - строителни материали - пепелни туфи и туфити от находище "Айтос", землище гр. Айтос, област Бургас"
Забранява се пашата на селскостопански животни в...
На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район” ОБЯВЯВА:...