• Айтос
  • Общината
Две нови заповеди на Министъра на здравеопазването от 14.05.2020 г.
За лечението на заболели от COVID-19 и за временна забрана за влизане на територията на България
НОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ!
ОБЩИНА АЙТОС
След извънредното положение - извънредна епидемиологична обстановка
Четири заповеди на Министъра на здравеопазването
В края на извънредното положение!
Кметът Васил Едрев към гражданите на Община Айтос!
На 13 май - профилактика на сиренно-оповестителната система!
ОБЩИНА АЙТОС
ТЕ СА МЛАДИ, ИНТЕЛИГЕНТНИ, ПОЗИТИВНИ!
ПЪТЯТ ИМ ТРЪГВА ОТ АЙТОС И СУ “ХРИСТО БОТЕВ“!
НОВО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ!
ОБЩИНА АЙТОС
ВАЖНО ЗА ПЧЕЛАРИТЕ!
ОБЩИНА АЙТОС
Уведомление за инвестиционно предложение от „БРИГ“ ЕООД по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Непотърсено писмо до "Уилсън Роудс" ООД относно премахване на опасна сграда в с. Пещерско...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 03.07.2020г. и 06.07.2020г. ще се извърши пръскане в жилищната зона на гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда – I поколение.
Проект на Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Айтос
Съобщение до Христо Илиянов Димов и Чигдем Димова...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 09.06.2020г. от 9:00ч. ще бъде извършена обработка на зелените площи в парк „Славеева река“ и Градска градина срещу змии и кърлежи.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите...