• Айтос
  • Общината
Заповед на Министъра на здравеопазването
№ РД-01-143 от 20.03.2020 г.
Министърът на здравеопазването
забрани износа на лекарства на хининова основа
Министърът на здравеопазването
Изменя и допълва Заповед №РД-01-130/17.03.2020 г.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - АЙТОС
Временно забраняват влизането на територията на РБ
на граждани на трети страни през всички гранични пунктове!
ОБЩИНА АЙТОС
Към собствениците на пчелни семейства!
Две заповеди на Министъра на здравеопазването!
Информирайте се за мерките!
Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването
Допълнение към Заповед № РД-01-124/13.03.2020г.,
ЗАПОВЕД № РД-08-177/ 17.03.2020г.
За отлагане на тръжна процедура
Съобщение
Важно за собствениците на пчелни семейства!
Община Айтос уведомява гражданите, че на 08.04.2020г. от 9:00ч., ще се извърши обработка на водни площи в парк „Славеева река” срещу комари...
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация във връзка с Решение на Народното събрание от 13.03.20 г. извънредно положение за ограничаване разпространението на СОУШ 19 на територията на Р България и Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрания от 13 март 2020 г /ДВ, бр.28/20/ и чл.63, ал.1 от Закона за здравето , във връзка със Заповед №РД-01-143 от 20.03.20 г. на министъра на здравеопазването...
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Съобщение до Митра Костова Маринова, Ана Енчева Инджова и Станимир Енчев Маринов...
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.