• Айтос
  • Общината
ВАКСИНИРАТ АЙТОСКИТЕ МЕДИЦИ НА ПЪРВА ЛИНИЯ
МБАЛ АЙТОС ПОЛУЧИ ПЪРВИТЕ ВАКСИНИ -10 броя КОМИРНАТИ (Comirnaty)
КМЕТЪТ ВАСИЛ ЕДРЕВ ПРЕДКОЛЕДНО КЪМ ГРАЖДАНИТЕ
Изпитанията ни направиха по-силни, сплотиха ни с грижата един за друг!
МБАЛ АЙТОС ПОЛУЧИ ДВА КИСЛОРОДНИ КОНЦЕНТРАТОРА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОНЕСЕ ГИ ЛИЧНО ЗАМ. МИНИСТЪР СЛАВИ ПАЧАЛОВ
Осма изложба на Иван Петров, този път с участието на фотографа Мария Филипова
Изложбата ще е отворена до 24 декември от 10 до 18 часа.
Айтозлии решиха - АНТОН СТАНЧЕВ и ЯНКО КИРОВ са най-добрите спортисти на Община Атос за 2020 г.
Вижте как онлайн гласуването подреди 14-те номинирани спортисти за Годишните награди на Община Айтос 2020
На 23 декември, Общинският съвет с последно заседание за 2020 г.
Вижте предварителния дневен ред!
Янка Савова: Нашето читалище е дом, огнище, семейство, смисъл, любов, благодарност...
Секретарят на Читалището в с. Пирне за историята, настоящето и юбилея на културната институция
По проект, 276 нови заглавия в Читалищната библиотека в Айтос
Над 4000 лв финансова подкрепа получи НЧ "Васил Левски 1869" - Айтос
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Проект на промени СВОМР МИГ-Айтос
Предложенията и коментарите следва да съдържат подател и могат да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или в офиса на Сдружението на адрес: гр. Айтос, ул. Васил Левски № 2.
При неблагоприятни атмосферни условия, пръскането ще се извърши през следващите три работни дни.
Протокол за разпределение на пасища и мери от ОПФ за стопанската 2021-2022 година
Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.
Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.
Община Айтос съобщава, на Хайрие Рамадан и Кадри Рамадан, че...
Ще бъдат обработени биотопите с препарата „ДИМИЛИН”, който е разрешен за използване, подходящ за борба срещу ларвите на всички мухи и комари и е с изключително ниска токсичност за бозайници, риби и други водни обитатели.
На основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ Община Айтос съобщава на Красимир Узунов от гр.Айтос, че...