• Айтос
  • Общината
ОБЩИНА АЙТОС С ЧЕТВЪРТ МИЛИОН ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ДВЕ ОБЩИНСКИ ДРУЖЕСТВА, ЗАРАДИ ПАНДЕМИЯТА
Предоставена беше временна финансова помощ на "ГЕРГЕР" ЕООД, сега Общината дава финансово рамо и на „АЙТОС-АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД.
От 27 юни - безплатен превоз за гражданите до Гробищния парк
Организират го Община Айтос и "Айтос-Автотранспорт" ЕООД
Извлечение от проекта за График за движение на влаковете през 2021 г
Граждани могат да подават становища, мнения и предложения в ЦУИГ на Община Айтос.
Откриха я! Новата Автогара-Айтос с европейска визия
Напълно обновена, новата Автогара - Айтос отвори врати на 15 юни. В първия работен ден, управителят на "Айтос-Автотранспорт" ЕООД Койчо Пенчев и служителите на автогарата посрещнаха кмета Васил Едрев, председателят на Общински съвет - Айтос
Айтос в най-големия европейски проект в България, за 460 млн.лв
Екоминистърът и директорът на ВиК-Бургас подписаха днес договора за финансиране.
СТРОГО СЕ ЗАБРАНЯВА
пашата на кози, изсичане, изкореняване и опожаряване на тревната и храстова растителност в границите на защитена местност „Хисаря“,
КМЕТЪТ И МИГ-АЙТОС ПОДПИСАХА ПЪРВИ ДОГОВОР
ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПРОЕКТ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
На 9 юни, обработка срещу срещу змии и кърлежи.
в прак "Славеева река" и Градската градина
Уведомление за инвестиционно предложение от Ненчо Ненчев по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
Заповед за изземване на...
Уведомление за инвестиционно предложение от Тургай Хасан по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
Съобщение до Ангелина Димитрова Караманлиева и Евгений Димитров Стаматов
Каптиран извор "Поглед" - хижа "Поглед", с. Тополица...
Каптиран извор "Поглед" - хижа "Здравец", с. Тополица...
Каптиран извор "Поглед" - хижа "Строител", с. Тополица...
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Айтос по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
Община Айтос съобщава на Мария Железова, Иванка Павлова, Габриела Казакова, Пеню Железов, Владимир Куртев, Ани Ненчева, Ниязи Хакъ, Виолета Николова, Светла Драганова, Маргарита Манолова- Джурова, Иван Драганов, че...
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Айтос по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда