• Айтос
  • Общината
ЗА ПРАЗНИКА И ЕЖЕДНЕВИЕТО, ЗА КОВИД И ПРОЕКТИТЕ
ОТ ДИМИТРОВДЕН ДО ДИМИТРОВДЕН, Интервю на ВЕСЕЛИН ПРЕНЕРОВ с кмета ВАСИЛ ЕДРЕВ
Важно е да стоиш близо до хората и да ги чуваш какво искат
Кметът на с. Карагеоргиево Метин Латифов
Дневен стационар в МЦ І ЕООД, или лекарска грижа до пълно оздравяване
Един работен ден на д-р Феим Мурад - желязна организация и условия, при която пациентът получава максимума
ОБЩИНА АЙТОС ДО ПЧЕЛАРИТЕ! ВАЖНО!
На 06, 07 и 08.11.2020 г -. от залез слънце до 10:00 часа - третиране на рапица срещу рапична оса и широколистни и житни плевели в местност „Карапелит“- гр. Айтос .
ОБЩИНА АЙТОС ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ
НА 6 НОЕМВРИ - от 9.30 до 12.00 часа
За "Светеца светкавица" и силата на вярата
Журналистът Ангел Бончев в Айтос
МАСКИТЕ НЕ МОГАТ ДА СКИРИЯТ МИЛОСЪРДИЕТО И КУРАЖА
ЗА АЙТОСКИТЕ ДАМИ НА ПЪРВА ЛИНИЯ В БОРБАТА С КОВИД-19
ЧИТАЛИЩНА ИЗЛОЖБА ПРЕДСТАВЯ ИСТОРИЯТА НА КАМЕНОДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ В АЙТОС
Преди Димитровден
ПРЕБРОЯВАНЕ 2021
ОБЩИНАТА НАБИРА ПРЕБРОИТЕЛИ
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Проект на промени СВОМР МИГ-Айтос
Предложенията и коментарите следва да съдържат подател и могат да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или в офиса на Сдружението на адрес: гр. Айтос, ул. Васил Левски № 2.
При неблагоприятни атмосферни условия, пръскането ще се извърши през следващите три работни дни.
Протокол за разпределение на пасища и мери от ОПФ за стопанската 2021-2022 година
Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.
Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.
Община Айтос съобщава, на Хайрие Рамадан и Кадри Рамадан, че...
Ще бъдат обработени биотопите с препарата „ДИМИЛИН”, който е разрешен за използване, подходящ за борба срещу ларвите на всички мухи и комари и е с изключително ниска токсичност за бозайници, риби и други водни обитатели.
На основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ Община Айтос съобщава на Красимир Узунов от гр.Айтос, че...