• Айтос
  • Общината
Заповед на Министъра на здрвеопазването
за удължаване на срока на извънредната епидемична обстановка в РБ
Спира приемът на пациенти във Вътрешно отделение - ще лекува само Covid-19
Болните са на втория етаж, първият етаж е отдлен за персонала
Болницата в Айтос спира приема на пациенти във Вътрешно отделение - ще лекува само Covid-19
Болните се лекуват на втория етаж, първият етаж е за персонала
ОБЩИНА АЙТОС СЕ ГОТВИ ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г.
КМЕТЪТ ВАСИЛ ЕДРЕВ ЗА АКТУАЛНИТЕ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТНАТА ГОТОВНОСТ
Антонио Перез в Айтос: С нов проект сливаме българската народна музика със средновековната испанска песен
„ESTREYA“ Българо-Испански Културен Център
Айтозлии ще четат "Дон Кихот Де ла Манча“ на староиспански
„ESTREYA“ Българо-Испански Културен Център организира отбелязване на Европейския ден на езиците с литературно четене на романа на Мигел де Сервантес,„Дон Кихот Де ла Манча“
В Деня на независимостта - гвардейски марш и фолклорен празник на площада в Айтос
Кметът Васил Едрев: да разкажем на нашите деца и внуци българската история на разбираем език.
Дванадесето заседание на Общинския съвет - в последния ден на септември
Ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.
КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА НЕПОТРЕБНИ ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ ОТ БИТА
Организира Община Айтос, на 7 октомври 2020 г.
Айтозлии ще четат на испански първото оригинално издание
на романа на Сервантес, "Дон Кихот Де ла Манча“
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.
Проектът е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.
Община Айтос уведомява всички собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, че срокът за подаване на заявления за ползване на общински мери и пасища съгласно чл.37и от ЗСПЗЗ е от 1 до 10 март 2021г.
СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.
Срок за предложения и становища 30 дни от датата на публикуване.
Община Айтос съобщава на Христо Еленов Асенов от гр. Айтос, че...
Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.
До „Пегасус – АП” ЕООД