• Айтос
  • Общината
АЙТОЗЛИИ ПОЛУЧАВАТ ДОБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В ОСНОВНО РЕМОНТИРАНА СГРАДА
Покривът, кабинетите, фоайетата и коридорите на Медицински център І ЕООД са неузнаваеми
ДАМЯН СЛОЖИЛ ЧАДЪР НАД БЕБЕТО - ДА ГО ПАЗИ ОТ СЛЪНЦЕТО
ДОКАТО ЧАКАЛ ПОЛИЦИЯТА И СПЕШНА ПОМОЩ
Айтос с поклон за 137 години от Съединението!
На 6 септември 2022 г., от 10.00 часа в двора на бившето Логопедично училище
АЙТОСКОТО ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО Е НАЙ-ГОЛЯМОТО И НАЙ-ДЕЙНОТО В ОБЛАСТТА
ТД "Чудни скали" - Айтос празнува две в едно - в Деня на туриста отбеляза юбилейна годишнина
26.08.2022 г. - Ден на траур за област Бургас
Областният управител Мария Нейкова обяви Ден на траур в памет на загиналите полицейски служители
Общинският съвет ще заседава на 31 август 2022 г.
Вижте предварителния дневен ред
ИЗЛОЖБА ЗА ИЗВЕСТНИЯ АЙТОЗЛИЯ, ЗООЛОГА НИКОЛАЙ БОЕВ ИДВА В АЙТОС НА 29 АВГУСТ
С ЕКСПОЗИЦИЯТА СЕ ОТБЕЛЯЗВА 100-ГОДИШНИНАТА МУ
Търсят начини за намаляване цената на водата
Областният управител проф. Мария Нейкова поиска преразглеждане на инвестиционния план на ВиК и съкращаване на оперативни разходи с цел намаляване цената на водата
Градят надлез Черноград със стоманобетонни греди, всяка по 33.5 тона
И МЕСТНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ВИДЯХА ТОВА СТРОИТЕЛНО ЧУДО
11 МЕДЕЛА ЗА АЙТОСКАТА БОРБА ОТ БАЛКАНИАДАТА В ТУРЦИЯ
ТРИ ЗЛАТНИ, ЕДИН СРЕБЪРЕН И СЕДЕМ БРОНЗОВИ МЕДАЛА ДОНЕСОХА БОРЦИТЕ НИ ОТ ЯЛОВА
Община Айтос съобщава на Юмихан Мустафа и Стоян Ангелов от гр. Айтос, че...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда: „Реконструкция на съществуващ стопански двор в кравеферма млечно направление и водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземане - каптиран естествен извор в имот 56438.154.1 по КК на с. Пирне, община Айтос" с възложител : „Хелиос Милк“ ЕООД.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Община Айтос уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Решение №БС-3-ПрОС/11.01.2023 г. на директора на РИОСВ-Бургас, относно инвестиционно предложение на "БУРГАСПЪТСТРОЙ" АД - "Експлоатация на подземните богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ - строителни материали - пепелни туфи и туфити от находище "Айтос", землище гр. Айтос, област Бургас"
Забранява се пашата на селскостопански животни в...
На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район” ОБЯВЯВА:...