• Айтос
  • Общината
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 27 МАЙ
ВИЖТЕ ПРЕДВРИТЕЛНИЯ ДНЕВЕН РЕД
Предстои третиране срещу плевелната растителност по железопътната линия
и на ЖП гарите Айтос, Карагеоргиево, Тополица и Черноград
ПРАЗНУВАМЕ 24 МАЙ НА ПЛОЩАД "СВОБОДА" В 11.00 ЧАСА
ДИРЕКТОРИТЕ НА ПРЕДПРАЗНИЧНА СРЕЩА С КМЕТА НА 20 МАЙ
Първи областен конкурс по испански език и култура
С благодарност за подкрепата на Община Айтос
На 19.05.2021г. пръскане срещу влечуги
в парк „Славеева река“ и Градската градина
КАК ЩЕ ПРАЗНУВАМЕ 24 МАЙ ТАЗИ ГОДИНА?
ПРАЗНИК ЩЕ ИМА, НО БЕЗ ШЕСТВИЕ
Планирано спиране на водоподаването в гр. Айтос
След 22.00 часа на 18.05.2021 г.
ПРЕДСТАВИХА ПУБЛИЧНО ПИРО АЙТОС 2021-2027
ИНДИКАТИВНАТА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА СОЧИ НАД 100 000 000 ЛВ ИНВЕСТИЦИИ ЗА СЕДЕМ ГОДИНИ
След повече от 100 дни карантина, "Генгер" влeзе в работен ритъм
Димо Димчев, Управител на "Генгер" ЕООД
Айтоският зоопарк си има бебе пони
Първото в 52-годишната история на зоопарка
Община Айтос съобщава, че със заповед № РД-09-29 от 10 септември 2021 г. на областен управител на област Бургас е одобрен план на новообразуваните имоти за земите, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 ЗСПЗЗ за местността „Старите лозя“ в землището на с. Мъглен, които са изложени в стая 6 в община Айтос...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда...
Община Айтос съобщава на Пламен Тодоров и Татяна Тодорова , че...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда
Oбщина Айтос в качеството си на Партньор по Проект „Приеми ме 2015“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, ще продължи да предоставя „Приемна грижа” и през 2022 год.
Настоящият списък е в сила за периода от 16.09.2021 г. до 01.10.2021 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от Тодор Стефанов Павлов
Собственици на домашни любимци са длъжни да подадат заявление по образец за вписване на кучетата в публичен регистър в община Айтос.
„Еко пречистване“ ЕООД уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...
На основание чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Денис Салим, че...