• Айтос
  • Общината
ОБЩИНА АЙТОС
Обявява конкурс по проект „Грижа за независим живот”
Информационна среща по проект "Грижа за независим живот"
Община Айтос реализира социален проект на стойност половин милион лева
МИГ-Айтос стартира информационна кампания за изготвяне на Стратегия за местно развитие
До края на януари - поредица от информационни, срещи, конференции и семинари по проекта на МИГ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА 27 ЯНУАРИ 2016 Г.
Общински проект финансира грижа за възрастни и хора с увреждания
Информационна среща по проекта - на 14.01.2016 г., от 10,30 часа, в Заседателната зала на Община Айтос.
100 лева бонус за новородено в Дрянковец
Медицински екип пое грижата за дрянковлии на Бабинден
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”
ПОКАНА за информационна среща по проект
„Грижа за независим живот”
Приемна на Комисията за защита от дискриминация на 8 януари
От 10.30 ч. до 11.30 часа в зала 12 на Отдел „Култура, образование, вероизповедание, здравеопазване и спорт”
БОГОЯВЛЕНСКИЯТ ПРАЗНИК ТАЗИ ГОДИНА БЕШЕ В ПАРКА
ИВАН МИНЧЕВ ИЗВАДИ КРЪСТА САМО ЗА МИНУТА
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
При неблагоприятни атмосферни условия пръскането ще се извърши в следващите три работни дни.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от „БАЛДЖИЕВИ 91“ ООД...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.
Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка с очаквано увеличение на кърлежовите популации на 22.05.2020г. ще се извърши дезакаризация в Парк „Славеева река“ и Градска градина...
На 19.05.2020г. ще бъде извършена обработка срещу влечуги в парк „Славеева река“ в гр.Айтос.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.