В АЙТОС, ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЕ РЪКОВСТВОТО И КОНТРОЛА НА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

18-то по ред преброяване на населението и жилищния фонд в община Айтос се провежда под надзора, ръководството и контрола на Общинската администрация в Айтос. Общинската преброителна комисия с председател Мариана Димова- Зам кмет на Община Айтос е нон стоп на разположение на преброителите, контрольорите и придружителите. В сградата на Общината е ситуиран щаб, които до късно вечер, в почивните и празничните дни, консултира, съветва и успешно се справя с всеки възникнал проблем.

А проблеми не липсват. Ковид застигна някои от желаещите да преброяват, на други беше наложена карантина. Имаше и такива, които открито споделяха, че няма да се справят с документацията. Това налажи комисията в движение да търси решения по различни казуси. Преброители и контрольори ежедневно търсят съветите и съдействието на председателя и членовете на комисията, които работят без заплащане, на доброволни начала, с идеята процесът на преброяване в община Айтос да се случи според точните указания на НСИ.

В щаба са създадени условия всеки от преброителите да се срещне със своя контрольор, за да обсъди или да предаде преброителните протоколи. Общината осигурява и консумативи, за да бъде процесът максимално облекчен. Малко са администрациите в страната, които като Айтос, пряко и много организирано ръководят Преброяване 2021, коментират наблюдатели.

120 са преброителите в община Айтос. Преди уикенда, бяха приключили с 80% от обхода. "Не са малко и преброителите, които до края на м. септември са приключили работата си на сто процента. В сряда, на 6 октомври ще се проведе среща с контрольорите. Те ще получат последни указания за документацията по райони, която ще бъде приета от Общинската преброителна комисия", каза за общинското издание Зам. кметът Мариана Димова.

Според данните за електронното преброяване към 1 октомври 2021 г. в област Бургас, процентът на онлайн преброените в община Айтос е 18.4%. Електронно са се преброили повече жени - 2680, броят на елпреброените мъже е 2410.

НП

Снимки