АЙТОС УЧАСТВА! ВИЖТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯТА НА КИТИ И УЧАСТВАЙТЕ В АНКЕТАТА - ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО!

 “Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“

Областен информационен център - Бургас, като част от Звеното за публични консултации към РСР за Югоизточен регион, стартира провеждането на публични обсъждания на Концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) от Област Бургас, преминали успешно етапа на оценка на административно съответствие и допустимост.

Обществено обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0125  “Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“, с водещ партньор  Община Бургас, ще се проведе на:

·   17.04.2024 г. от 11:00 ч. заседателна зала, Община Айтос, ул."Цар Освободител" 3;

·   18.04.2024 г от 13:00 ч. Лекционна зала, Читалище "Георги Кондолов" , Царево;

·   19.04.2024 г. от 11:30 ч. зала 2, Експозиционен център Флора, Бургас.

Линк към презентация на КИТИ  BG16FFPR003-2.001-0125  “Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ :

https://docs.google.com/presentation/d/117VkxCZ0mKlDkAsHWswILpCxpwbNHHbkaJcWfr7nwek/edit?usp=sharing  

Линк към онлайн анкета за КИТИ   BG16FFPR003-2.001-0125  “Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAGWE96hpvOqs4j_s31nI-nljAmch-Z5kwTBjp03glGRV7NA/viewform?usp=sf_link

 

Снимки