Айтос Ви е поверил мисията да му дадете бъдеще!.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

До                  

Г-жа Ирина Вътева

Директор на

СУ "Никола Й. Вапцаров" -Айтос

 

               Уважаема г-жо Вътева,

              Скъпи учители, ученици, служители, родители,

   Поздравявам Ви по повод патрония празник на Средно училище "Никола Йонков Вапцаров"! Чест и гордост за всеки от Вас е да бъде лице на иновативното училище, което носи името на големия български поет Никола Йонков Вапцаров.

   Айтозлии се гордеят с Вашето училище, което успя да се наложи като авторитетна просветна институция. Безспорен е приносът на СУ "Никола Й. Вапцаров" за въвеждането на високите технологии в учебно-възпитателния процес. Училищната традиция за провеждане на квалификационни форуми печели доверието и уважението на педагогическата гилдия не само в общината, но и в региона и страната.     

    Пословични са желанието и амбицията на преподавателите от СУ "Никола Йонков Вапцаров" да следват съвременните тенденции в образованието, да печелят и реализират проекти и да повишават квалификацията си за прилагането на нови модели и творчество в работата с учениците.

    Приемете поздрави за открития през тази учебна година СТЕМ център. Новата, съвременна среда, в която се обучават Вашите ученици, извежда СУ "Никола Вапцаров" на една от водещите позиции сред учебните заведения на територията на Община Айтос.

   Благодаря Ви за приноса на училището към образованието, за ежедневните усилия и професионализма на ръководството и учителския колектив, за отличните резултати на възпитаниците на СУ "Никола Йонков Вапцаров" в науката, спорта и изкуствата.

    Сърдечно Ви поздравявам за високото обществено доверие. И през 2023 година не забравяйте, че Айтос Ви е поверил мисията да му дадете бъдеще - с талантливи и професионално подготвени млади хора.

    Пожелавам Ви да съхраните вярата и новаторския си дух! За да могат още много айтоски поколения да оставят незаличими следи в историята на Вашето успешно Вапцаровско училище!

   Честит празник!

    Бъдете здрави!

 

  7.12. 2022 г.

Гр. Айтос                                                     Васил Едрев

                                                                      Кмет на Община Айтос

 

 

Снимки