„Актуализация на програма за развиване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Айтос за 2019 – 2020г.“