Актуализиран документ за изпълнението на общински план за развитие на община Айтос