АРХИВ - ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ, съгл. ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО /Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ - за общински съветници/

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ, съгл. ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА  И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 

/Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ - за общински съветници

РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ, мандат 2019-2023 - НЕСЪВМЕСТИМОСТ- общински съветници ОС-1. Ружди Алириза Хасан - общински съветник ОС-2. Здравко Костов Костов - общински съветник ОС-3. Рамадан Бехчет Нуретин - общински съветник ОС-4. Ремзи Мехмед Ахмед - общински съветник ОС-5. Пенчо Николов Желев - общински съветник ОС-6. Милен Димитров Минчев - общински съветник ОС-7. Ивелин Йорданов Йорданов - общински съветник ОС-8. Дечо Димитров Коешинов - общински съветник ОС-9. Юзджан Фаик Юмер - общински съветник ОС-10. Ереджеб Аптали Ахмед - общински съветник ОС-11. Джихан Иляз Салим - общински съветник ОС-12. Ружди Хасан Ахмед - общински съветник ОС-13. Дафина Георгиева Петкова-Георгиева - общински съветник ОС-14. Димитър Русев Колев - общински съветник ОС-15. Атанас Маринов Маринов - общински съветник ОС-16. Пламен Дойнов Чолаков - общински съветник ОС-17. Милена Янева Куртова-Радева - общински съветник ОС-18. Руси Събев Русев - общински съветник ОС-19. Женя Кирилова Пеева - общински съветник ОС-20. Фикри Салим Ахмед - общински съветник ОС-21. Петър Валентинов Хараламбов - общински съветник ОС-22. Евгений Митков Генчев - общински съветник ОС-23. Георги Петров Янев - общински съветник ОС-24. Георги Колев Георгиев - общински съветник ОС-25. Красимир Недков Енчев - общински съветник ОС-26. Бранимира Неделчева Маринова-Николова - общински съветник ОС-27. Христо Димитров Ангелов - общински съветник ОС-28. Стоян Иванов Стоянов - общински съветник ОС-29. Бехчет Ремзиев Емурлов - общински съветник