Българска хранителна банка с първо дарение за Айтос

В края на месец януари 2021 г., Фондация „Българска хранителна банка” /БХБ/ подписа договор с Община Айтос за безвъзмездно предоставяне на хранителни продукти, получени като дарения от производители, преработватели, търговци на храни и др. Общинският център за социални и здравни услуги към Община Айтос пое ангажимента да транспортира, съхранява и разпределя дарените от БХБ продукти.

На 16 февруари беше предоставено  първото дарение от Фондацията на обща стойност 884.57 лв. Продуктите бяха разпределени и предоставени на потребители на Домашния социален патронаж  и на потребители по проект "Патронажна грижа в община Айтос".

Храните, получиха хора, коrто в това трудно време имат най-голяма нужда от социална подкрепа. Освен грижи по проекта и топла храна от Домашния социален патронаж, те получиха различни видове вафли, кроасани и бейк ролс. На всеки от потребителите на Домашния социален патронаж и на проекта, бяха предоставени по 11 броя пакетирани храни. "Продуктите изненадаха и зарадваха нашите потребители, предимно възрастни и самотни хора и хора с увреждания. Благодарим на БХБ за това, че спасява храни и ги дарява с внимание и грижа на организации, предоставящи директно подпомагане на нуждаещите се", казват от Общинския център за социални и здравни услуги - Айтос. 

Българската хранителна банка е учредена със социална мисия през 2012 г. от девет организации и компании. Това е първата организация в страната, която събира, складира и раздава дарени хранителни продукти с кратък срок на годност, в съответствие с всички стандарти за безопасност на храните. С помощта на мрежа от партньорски организации в цялата страна храната се разпределя до десетки хиляди потребители на социални услуги.

 

 

Снимки