Банкови сметки

СМЕТКИ НА ОБЩИНА АЙТОС

За възстановяване на консумативи
IBAN BG 80BUIN95613100447511
ТБ "Алианц България"АД - ФЦ Айтос

За дарения :
IBAN BG 18BUIN95618400447535
Вид плащане : 445100 
ТБ "Алианц България"АД - ФЦ Айтос

За депозити и гаранции :
IBAN BG 27BUIN95613300447527 
ТБ "Алианц България"АД - ФЦ Айтос

За местни приходи :
IBAN BG 18BUIN95618400447535
ТБ "Алианц България"АД - ФЦ Айтос